Temaer

Midtvejsevaluering af efteruddannelsen Bedre Integration Af Sissel Sofia Steinholm — Sidst opdateret 09/03 2017 09:42
I dette tema kan du læse om midtvejsevalueringen af efteruddannelsen Bedre Integration, der er oprettet af Dansk Flygtningehjælps Integrationsnet og Center for Udsatte Flygtninge, Cabi, LG Insight og Foreningen Nydansker. Uddannelsen startede op i 2015 og skal efter planen løbe frem til udgangen af 2017.
Helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge mv. Af Bente Kirstine Tran — Sidst opdateret 23/02 2017 13:26
I dette tema kan du læse om helbredsvurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Du kan bl.a. læse om formålet med vurderingen, opgaver der knytter sig til hhv. kommunerne og de læger, der foretager undersøgelserne samt anbefalinger til, hvordan vurderingen kan tilrettelægges.
Videotolkning Af Trine Cecilie Hansen Stage — Sidst opdateret 06/07 2015 14:13
I dette tema kan du læse om videotolkning, som er tolkning, der gennemføres via videokonferenceudstyr. Videotolkning har brede anvendelsesmuligheder og er et fleksibelt og ressourcebesparende alternativ til fremmødetolkning, som samtidig sikrer en bedre og mere direkte dialog med borgeren.
Task Force om integration Af Sisse — Sidst opdateret 18/02 2015 11:23
Regeringens Task Force om integration har den 21. juni 2013 offentliggjort sin rapport med anbefalinger til, hvordan regeringen og kommunerne kan styrke integrationsindsatsen og medborgerskabet. Task Forcen har rejst rundt og indsamlet gode eksempler på kommunale integrationsindsatser, så de kan spredes til resten af landet.
Ændringer af Integrationsloven Af Bente Kirstine Tran — Sidst opdateret 02/10 2014 10:04
Folketinget vedtog den 23. maj 2013 et lovforslag, der skal styrke kommunernes indsats for at integrere flygtninge og familiesammenførte, der netop er kommet til Danmark. Læs blandt andet mere om lovændringerne og se et eksempel på en integrationsplan.