Ændringer af Integrationsloven

17/02 2014
Folketinget vedtog den 23. maj 2013 et lovforslag, der skal styrke kommunernes indsats for at integrere flygtninge og familiesammenførte, der netop er kommet til Danmark. Læs blandt andet mere om lovændringerne og se et eksempel på en integrationsplan.

Ændringerne af integrationsloven betyder, at nyankomne flygtninge og familiesammenførte i højere grad end i dag skal tilbydes en koordineret og helhedsorienteret integrationsindsats, som tager højde for den samlede viden om udlændingen og dennes eventuelle familie. Formålet er, at de forskellige indsatser som fx beskæftigelse, social støtte, sundhedstilbud samt skole og uddannelse skal sammentænkes og understøtte hinanden og den samlede families behov.

Lovændringerne medfører blandt andet at:

Integrationsplan: Nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal tilbydes en integrationsplan. Planen er et dynamisk værktøj, der skal skabe sammenhæng og overblik over de indsatser, den enkelte udlænding og dennes familie deltager i.

Helbredsmæssig vurdering: Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal som noget nyt tilbydes en helbredsmæssig vurdering. Vurderingen skal være med til at sikre at helbredsmæssige problemer ikke udvikler sig til barrierer for integrationen og skal foretages af en læge senest tre måneder efter ankomst til kommunen.

Koordineringsansvarlig forvaltning: Kommunen skal udpege en koordineringsansvarlig forvaltning, som skal sikre sammenhæng og overblik over indsatser og mål for den enkelte flygtning eller familiesammenførte og dennes familie. Den styrkede koordinering skal gøre det muligt for jobcenter, socialforvaltning, skoleforvaltning osv. at danne sig et overblik og gennemføre indsatser på et oplyst grundlag. 

Spørgsmål vedr. ændringerne af integrationsloven kan rettes til:

Mail: betr@socialstyrelsen.dk
Telefon: 9137 0216

 

Uddybende information om lovændringerne

Det vedtagne lovforslag.

Orienteringsskrivelse til samtlige af landets kommuner vedr. ændringerne af integrationsloven pr. 1. juli 2013.

Eksempel på en integrationsplan.

Informationsmaterialer vedr. ændringerne af integrationsloven pr. 1. juli 2013.

Svar på kommunespørgsmål om ændringerne af integrationsloven.

Læs mere om den helbredsmæssige vurdering