Task Force om integration

05/07 2013
Regeringens Task Force om integration har den 21. juni 2013 offentliggjort sin rapport med anbefalinger til, hvordan regeringen og kommunerne kan styrke integrationsindsatsen og medborgerskabet. Task Forcen har rejst rundt og indsamlet gode eksempler på kommunale integrationsindsatser, så de kan spredes til resten af landet.

På baggrund af en række kommunebesøg og eksisterende viden har Task Force om integration udarbejdet rapporten "Målrettet integration - et fælles ansvar" med anbefalinger til nye initiativer og tiltag, der lokalt kan fremme integration og medborgerskab.

Hent rapporten med Task Forcens anbefalinger her.

Task Forcens kommunebesøg har desuden resulteret i en række beskrivelser af gode metoder i integrationsindsatsen. Nedenstående kan du læse mere om de enkelte kommuners metoder og erfaringer:

Aarhus Kommune
Separat kvindeafdeling i lokal idrætsforening
Integrationspolitik
Beboerinvolvering og samarbejde – Helhedsplan Viby Syd
Monitorering og styring: Det Boligsociale Monitoreringssystem

Esbjerg Kommune
Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne

Fredericia Kommune
Samarbejde mellem boligorganisationerne Boligkontoret Fredericia og boli.nu, og Fredericia Kommune
Splejseordningen
Samarbejde med den lokale idrætsforening - Håndholdt indsats for sundhedsfremme blandt beboere i udsatte boligområder

Hedensted Kommune
Forbesøg hos visiterede asylansøgere før ankomst til kommunen
Linkworker
3-2-modellen

Hillerød Kommune
Processuelle netværksmøder
Den gode far

Ishøj Kommune
Procedure for håndtering af bekymrende fravær i folkeskolen
En vej ind – Ishøj Kommunes Exitforløb

Københavns Kommune
Københavns Kommunes mangfoldighedscharter
Bland dig i byen-programmet – en tresporet indsats for inklusion og medborgerskab
Copenhagen Host Program

Ringkøbing-Skjern Kommune
Modtageplan
Integrationspolitik
Ny i Danmark – opstartsforløb for nyankomne flygtninge og indvandrere
Jobkonsulentindsats i integrationsteam

Roskilde Kommune
VIA - Pilotprojekt for særligt udsatte flygtningefamilier
Inklusion og medborgerskab gennem samarbejde mellem kommunen og de etniske foreninger
Modtagelse af flygtninge – Roskilde Modellen