Videotolkning

18/03 2015
I dette tema kan du læse om videotolkning, som er tolkning, der gennemføres via videokonferenceudstyr. Videotolkning har brede anvendelsesmuligheder og er et fleksibelt og ressourcebesparende alternativ til fremmødetolkning, som samtidig sikrer en bedre og mere direkte dialog med borgeren.

I kommuner med store geografiske afstande, organisatoriske og logistiske udfordringer, lang ventetid på tolkning af mindre sprog m.v., er videotolkning et godt, effektivt og ressourcesparende alternativ.

Videotolkning eller teletolkning er tolkning, der gennemføres via videokonferenceudstyr. Typisk vil tolken befinde sig i et tolkestudie, der kan være et privat eller offentligt sted. Tolken vil således ikke være fysisk til stede i forbindelse med tolkningen. 

Implementering af videotolkning kan blandt andet sikre:

  • Mere effektiv udnyttelse af ressourcer
  • Mindre transportomkostninger (både km og løn)
  • Bedre og mere direkte dialog mellem borgeren og behandler, mens tolken mere bliver et kommunikativt redskab/mellemled. Hvis der er detaljer af meget intim eller privat karakter, er der mulighed for at slukke for tolken.
  • Mere effektiv afvikling og anvendelse af tolketid
  • Lettere tilgængelighed til tolkebistand ved akut behov og ved små sprog
  • Mindre sandsynlighed for, at tolk og borger kender hinanden.

Videotolkning har brede anvendelsesmuligheder indenfor både det kommunale og regionale sundhedsvæsen, på beskæftigelsesområdet/jobcentre såvel som i de kommunale tilbud på skole-, kultur- og fritidsområdet. En øget anvendelse af videotolkning forudsætter blandt andet investeringer i videoinfrastruktur, videoudstyr og oplæring af relevante medarbejdere.

Videotolkning er allerede implementeret mange steder med gode erfaringer.

Du kan læse mere om videotolkning via nedenstående