Aktiv indsats

Filtrer
 

Flygtninge skal i job og ikke parkeres på offentlig forsørgelse

 
I denne rapport kan du læse mere om, hvordan det går med integrationen på arbejdsmarkedet ud fra en række udvalgte indikatorer for flygtningegruppen.
Dansk Arbejdsgiverforening

Integration: Vejen til arbejdsmarkedet

 
KORA har produceret et magasin for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet med viden om kommunernes indsats for at få flygtninge og indvandrere i job.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

 
Det er svært for kommunerne at få flygtninge og de svageste indvandrere i job. Det sker dog lidt hurtigere i de kommuner, hvor de ledige oftere kommer i privat løntilskud eller virksomhedspraktik. Samtidig går 4 ud af 10 af de svageste ledige indvandrere rundt på passiv forsørgelse uden at blive sendt i aktivering.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Partnerskaber for lokale job og praktikpladser - Evaluering af Byg Op

 
Byg Op arbejder med at skabe lokale job- og uddannelsesåbninger til beboere fra udsatte boligområder i Århus i forbindelse med bygge- og renoveringsprojekter i den almene boligsektor. Med de rigtige værktøjer kan en byggesag ikke bare løfte et boligområde gennem fysiske forandringer, den kan samtidig fungere som social løftestang. Og det giver rigtig god mening.
Det Boligsociale Fællessekretariat

Fremskudt beskæftigelsesindsats i København

 
Seks lokalt placerede jobvejledninger i København er i de seneste år lykkedes med at knække en af velfærdstatens væsentligste udfordringer: At få udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet. Det giver bedre resultater end den ordinære beskæftigelsesindsats, viser effektmåling fra Center for Boligsocial Udvikling.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Erhvervsmentorsamtalen

 
Gåde råd til frivillige erhvervsmentorer
Foreningen Nydansker

Sæt de lokale virksomheder i spil - Guide til virksomhedssamarbejde

 
Når lokale virksomheder bringes i spil, viser erfaringer, at der skabes netværk og jobåbninger for unge, som ikke selv har arbejdsmæssig lokal tilknytning eller et jobskabende netværk . Guiden som er udarbejdet i et samarbejde mellem Foreningen Nydansker og BL inspirere til virksomhedssamarbejde.
Foreningen Nydansker

Erhvervsmentor for højtuddannede flygtninge

 
Inspirations hæfte til frivillige erhvervsmentorer for højtuddannede flygtninge
Foreningen Nydansker

Mønsterbryderindsatser på de videregående uddannelser. En forskningskortlægning

 
I denne rapporter bliver der set på erfaringerne fra mønsterbryderindsatser i udlandet – i praksis primært USA.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Beskæftigelsesmentorer for Udsatte Voksne

 
Danmarks udsatte boligområder har fortsat store udfordringer med beskæftigelsen. Det viser en ny opgørelse fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) over de seneste ti års udvikling i antallet af langtidsledige. 17 % af beboerne i udsatte boligområder var i 2013 langtidsledige mod 8 % af alle danskere. Men der er håb forude – mentorer er en vigtig del af vejen frem.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Branchepakker

 
Det er kombinati­onen af klare planer, virksomhedsforløb med konkrete mål og løbende progressionsmålinger, fagrelevante kurser, sprogundervisning og viden om reelle jobåb­ninger, der skaber resultaterne.
Foreningen Nydansker

Undersøgelse af langtidseffekter for erhvervsmentorordning:

 
Undersøgelse af "Bryd Unges Ledighed NU!"
Foreningen Nydansker

Evaluering af Nye veje til arbejdsmarkedet

 
Evalueringen af et erhvervsmentorprojekt for unge med international baggrund, som bragte 57 % af deltagerne videre i job eller uddannelse.
Foreningen Nydansker

FUTURA - et projekt om ægtefælleforsørgede

 
Publikationen formidler erfaringer og anbefalinger til indsatsen for ægtefælleforsørgede udlændinge. Publikationen viser, at der er kommunale økonomiske gevinster i give ægtefællesforsørgede en beskæftigelsesrettet indsats. Mange ægtefælleforsørgede er motiverede og klar til arbejdsmarkedet, men har brug for hjælp til at målrette deres jobsøgningsstrategier.
KL - Kommunernes Landsforening

Små skridt mod beskæftigelse

 
Job- og uddannelsesvejledninger i udsatte boligområder hjælper de ledige tættere på beskæftigelse. Det konkluderes i en ny rapport fra Center for Boligsocial Udvikling, der har fulgt 201 brugere af job- og uddannelsesvejledningerne.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Den bedste integration

 
Effektive beskæftigelsesfaglige integrationsindsatser for etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande
LG Insight

Den bedste integration - effektive beskæftigelsesfaglige integrationsindsatser

 
Rapporten præsenterer eksisterende viden og konkrete eksempler på effektive beskæftigelsesfaglige integrationsindsatser for etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande

Film om møde i et rehabiliterende team

 
Kort film om hvordan et møde i et rehabiliteringsteam foregår. Filmen er udarbejdet for Jobcenter Vejle, Vejle Kommune.
Jobcenter Vejle

Effekter af beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser for ikke-vestlige ledige indvandrere - En oversigt over danske og internationale kvantitative studier

 
Oversigten, som sammenfatter danske og internationale effektmålinger af beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser, inkluderer både indsatser specifikt målrettet nyankomne indvandrere, dvs. integrationsprogrammer og sprogundervisning, samt generelle indsatser i beskæftigelsessystemet, såsom løntilskud og virksomhedspraktik, hvor indvandrere kan indgå i målgruppen.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Beskæftigelsesministeriet

Branchepakker - Den bedste integration

 
LG Insigt har i samarbejde med Vejle Kommune udviklet Branchepakkekonceptet
LG Insight
Næste 1 | 2 | 3