Branchepakker - Den bedste integration

Udgivet af: LG Insight december 2013
LG Insigt har i samarbejde med Vejle Kommune udviklet Branchepakkekonceptet

Jobcenter Vejle tilrettelægger integrationsindsatsen med et klart beskæftigelsesfagligt fokus. Flygtninge/indvandrere skal tilbydes et branchepakkeforløb, der bibringer borgen motivation og kompetencer og styrker deres muligheder for ordinær beskæftigelse

LG Insight og Jobcenter Vejle har udviklet 6 branchepakker. Branchepakkerne består alle af en række fælles principper og fælles struktur. De pakkes således, at de i indhold og varighed matcher borgerens behov og muligheder.

LG Insight og Jobcenter Vejle har formuleret en række kvalitetsstandarder, som konceptet om branchepakker bygger på. Det er standarder, som skal respekteres, hvis målet om ”motiverende udviklingsforløb” skal nås.

Alle 6 branchepakker er modulopbygget med fastlagte målbare niveauer for hvert modul. Disse skal være opfyldt før borgeren kan gå til næste modul. Under hele forløbet gennemføres løbende (progressions)test af borgerens kompetencer, og først når de påkrævede kompetencer er opnået, kan borgeren gå videre til næste modul.  

Rapporten kan med fordel læses af professionelle aktører inden for integrations- og beskæftigelsesområdet.