Branchepakker

Udgivet af: Foreningen Nydansker januar 2015
Det er kombinati­onen af klare planer, virksomhedsforløb med konkrete mål og løbende progressionsmålinger, fagrelevante kurser, sprogundervisning og viden om reelle jobåb­ninger, der skaber resultaterne.

Branchepakkerne forener succesfulde forsknings- og erfaringsbaserede beskæftigelsesforløb for flygtninge og indvandrere uden tilknytning til arbejdsmarkedet og med ringe sproglige og faglige kompetencer. Forløbene har et klart mål om ordinær ansættelse, og borgerens progression måles og synliggøres under hele forløbet. Hvilke krav stilles? Hvilke forudsætninger mangler borgeren?

LG Insight og Foreningen Nydansker tilbyder nu kommuner den nødvendige support til at implementere branchepakkerne i den daglige drift. Branchepakkerne vil blive udviklet og tilpasset lokalt på baggrund af en grundig arbejdsmarkedsanalyse, som afdækker brancher og jobområder med gode forudsætninger for beskæftigelse af flygtninge og indvandrere med ringe erfaringsbaggrunde.