Den bedste integration

Udgivet af: LG Insight august 2014
Effektive beskæftigelsesfaglige integrationsindsatser for etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande

Formålet med denne "State of art"-rapport er at samle den eksisterende viden og erfaring, som findes om effektfulde beskæftigelsesfaglige integrationsindsatser for etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande.

Selvom vi i denne rapport primært har fokus på de etniske minoriteter, som ikke er en del af integrationsloven, vil en række af de beskæftigelsesfaglige indsatser, der præsenteres i denne delrapport, også være relevante for etniske minoriteter under integrationsloven.

Rapporten veksler mellem en generel præsentation af forsknings- og erfaringsbaseret viden og konkrete eksempler på indsatser i udvalgte kommuner. De udvalgte kommuner arbejder med typer af tilbud eller forløb, som bygger på den forsknings- og erfaringsbaserede viden om effektfulde beskæftigelsesfaglige integrationsindsatser. Disse cases vil eksemplificere kommunernes effekter af indsatserne, herunder hvilke ressourcer kommunerne anvender.

Rapporten er en del af en serie på i alt tre rapporter, som alle er udarbejdet for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Kontakt

LG Insight
Lars Larsen
Kongensgade 48, 5000 Odense C