Aktiv indsats

 

Fremskudt beskæftigelsesindsats i København

 
Seks lokalt placerede jobvejledninger i København er i de seneste år lykkedes med at knække en af velfærdstatens væsentligste udfordringer: At få udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet. Det giver bedre resultater end den ordinære beskæftigelsesindsats, viser effektmåling fra Center for Boligsocial Udvikling.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Undersøgelse af langtidseffekter for erhvervsmentorordning:

 
Undersøgelse af "Bryd Unges Ledighed NU!"
Foreningen Nydansker

Evaluering af Nye veje til arbejdsmarkedet

 
Evalueringen af et erhvervsmentorprojekt for unge med international baggrund, som bragte 57 % af deltagerne videre i job eller uddannelse.
Foreningen Nydansker

FUTURA - et projekt om ægtefælleforsørgede

 
Publikationen formidler erfaringer og anbefalinger til indsatsen for ægtefælleforsørgede udlændinge. Publikationen viser, at der er kommunale økonomiske gevinster i give ægtefællesforsørgede en beskæftigelsesrettet indsats. Mange ægtefælleforsørgede er motiverede og klar til arbejdsmarkedet, men har brug for hjælp til at målrette deres jobsøgningsstrategier.
KL - Kommunernes Landsforening

Film om møde i et rehabiliterende team

 
Kort film om hvordan et møde i et rehabiliteringsteam foregår. Filmen er udarbejdet for Jobcenter Vejle, Vejle Kommune.
Jobcenter Vejle

Flere nydanskere i job

 
Flere nydanskere i job. Resultater og indsatser i metodeudviklingsprojekt gennemført af 6 kommuner.
Jobcenter Furesø

Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene

 
Metodekatalog til integration i praksis - baseret på gode idéer og erfaring fra de etniske konsulenter i jobcentrene. Kataloget blev udført på opdrag fra det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration.
Als Research

Integration i praksis – Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene

 
Kataloget tager udgangspunkt i etniske konsulenters gode ideer og erfaringer og sætter fokus på nogle af de udfordringer, som konsulenterne har mødt i deres arbejde med ledige borgere med etnisk minoritetsbaggrund.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Udenfor – Indenfor, Plads til alle i KVINFOs Mentornetværk

 
KVINFOs mentornetværk har oplevet at der er mentees med så store udfordringer, at de ikke kunne rummes i det almindelige mentornetværk.
KVINFO - Center For Information Om Kvinde- og Kønsforskning

Virksomhedscentre med uddannelsesperspektiv for unge nydanskere

 
Evalueringen beskriver erfaringerne med arbejdet med virksomhedscentre og det tværgående samarbejde mellem Jobcenter, UU og Børn og Familie. Evalueringen kommer med anbefalinger til den fremtidige indsats for unge nydanskere mellem 15 og 29 år.
DISCUS

Gribskovmodellen – metodehæfte om en håndholdt beskæftigelsesindsats

 
Gribskovmodellen – også kendt som 44 point = arbejde - er et beskæftigelsesprojekt for en særlig gruppe af kvinder uden formelle kvalifikationer fra ikke-vestlige lande, på langvarig kontanthjælp og uden nævneværdige forudsætninger i forhold til at kunne indgå på det danske arbejdsmarked.

Unikt samarbejde bringer nydanske kvinder i job

 
Medarbejdere og ledere fra 24 virksomheder i og omkring Århus fungerer som erhvervsmentorer for højtuddannede familiesammenførte kvinder. Mentorerne hjælper kvinderne i job med stor succes.

Evaluering af puljen Forstærket Beskæftigelsesindsats

 
Evaluering af 35 projekter støttet af Integrationsministeriets pulje til en forstærket beskæftigelsesindsats for flygtninge- og indvandrerkvinder samt familiesammenførte.
Cabi - bedre arbejde til flere

Familier i arbejde – erfaringer fra en aktiv indsats for nydanske ægtepar på kontanthjælp

 
Familier i arbejder fokuserer på erfaringer med en aktiv indsats overfor ægtepar på kontanthjælp. Parrene har få arbejdserfaringer, men en række helbredsmæssige og andre problemer. Med fokus på en håndholdt, vedholdende indsats flyttes flertallet fra en passiv til en aktiv indsats.
Cabi - bedre arbejde til flere