Evaluering af Nye veje til arbejdsmarkedet

Udgivet af: Foreningen Nydansker oktober 2014
Evalueringen af et erhvervsmentorprojekt for unge med international baggrund, som bragte 57 % af deltagerne videre i job eller uddannelse.

I 2013 blev 56 ledige mellem 18 og 30 år med international baggrund matchet med en frivillig erhvervsmentor fra Foreningen Nydanskers erhvervsmentorkorps. Af de 44 ledige som gennemførte et mentorforløb er 57 % kommet videre i enten job eller uddannelse. Det samlede tal dækker over, at 32 % er kommet i job, 5 % i løntilskud, 2 % i ulønnet praktik og 18 % er i dag i uddannelse.

Deltagerne oplever, at de med mentorernes hjælp har forbedret ansøgninger og cv, afklaret muligheder og kompetencer samt forbedret jobsøgnings-strategier. De oplever, at mentorerne primært har bidraget med motivation, afklaring af arbejdsmæssige muligheder i den specifikke branche og faglig støtte.

Evalueringen beskriver, hvordan erhvervsmentorforløb med frivillige mentorer effektivt kan benyttes i beskæftigelsesindsatsen for unge med indvandrerbaggrund, og giver anbefalinger til, hvordan en mentorindsats kan organiseres i jobcentret.

Nye veje til arbejdsmarkedet er et samarbejde mellem Jobcenter København, Bland dig i Byen og Foreningen Nydansker.