Flygtninge skal i job og ikke parkeres på offentlig forsørgelse

Udgivet af: Dansk Arbejdsgiverforening januar 2017
I denne rapport kan du læse mere om, hvordan det går med integrationen på arbejdsmarkedet ud fra en række udvalgte indikatorer for flygtningegruppen.

I marts 2015 indgik regering og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale om øget integration af flygtninge på arbejdsmarkedet. Virksomheder har med trepartsaftalen givet et klart signal om, at det er vigtigt at få flere flygtninge ud på arbejdsmarkedet, fremfor at flygtninge bliver parkeret på offentlig forsørgelse.

Med trepartsaftalen skal flygtninge fremover hurtigt og oftere ud på en arbejdsplads, og kommunerne skal i det hele taget tage udgangspunkt i, at flygtninge kan arbejde. Fremover har flygtninge også mulighed for at få job via en ny integrationsgrunduddannelse, der varer 2 år.

Integrationen af flygtninge er lige nu bl.a. kendetegnet ved følgende:

  • Kommunerne får i stigende grad flygtninge ind på virksomhederne i virksomhedspraktik og løntilskud. For minde end 2 år siden var det 12 pct. af dem, som modtog integrationsydelse, ude på en virksomhed. Nu er det næsten hver tredje, der er på en virksomhed i virksomhedspraktik eller løntilskud. Det viser også, at virksomheder gerne bidrager til at løse integrationsudfordringen.

  • Kommunerne vurderer i stigende grad flygtninge som jobparate, men hovedparten bliver stadig vurderet ikke-jobparate. For et år siden var ca. 3 pct. vurderet som jobparate. Nu er det cirka hver femte, der bliver vurderet jobparat.

  • Mindre end hver femte nytilkommen flygtning og familiesammenført er i job efter 4 år i Danmark. Især kvinder med flygtningebaggrund har en meget lav beskæftigelse.

  • Vi har været dårligere til at få ikke-vestlige indvandrere ind på arbejdsmarkedet end vores nordiske naboer.

  • Flygtninge går glip af op til tre ud af 10 danskundervisningstimer.

 

Kontakt

Dansk Arbejdsgiverforening