Integration: Vejen til arbejdsmarkedet

KORA har produceret et magasin for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet med viden om kommunernes indsats for at få flygtninge og indvandrere i job.

Nedenstående kan du læse om de enkelte artikler, som du kan se i deres fulde længde i magasinet:

Integration – en udfordring for kommunerne

Der er forskel på, hvor stor succes kommunerne har med at få nytilkomne flygtninge og familiesammenførte samt de svageste ledige indvandrere i job. Det sker dog lidt hurtigere i de kommuner, hvor de ledige oftere kommer i privat løntilskud eller virksomhedspraktik.

 

Forskel på kommunernes succes med integration

Der er forskel på, hvor stor succes kommunerne har med at få nytilkomne flygtninge og de svageste indvandrere i job. Det sker dog lidt hurtigere i de kommuner, hvor de ledige oftere kommer i privat løntilskud eller virksomhedspraktik.


Få flygtninge og indvandrere får job efter aktivering

Nytilkomne flygtninge og de svageste ledige indvandrere er igennem meget forskellige forløb i de første år af deres ledighed. De hopper rundt mellem passiv forsørgelse, aktivering, småjobs og uddannelse. Men om det er det ene eller det andet, gør ikke den store forskel. Kunde færreste kommer i job.

 

Familiesammenfærte kommer hurtigt i job

Mens nytilkomne flygtninge har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, er historien en helt anden for familiesammenfærte. 65 procent kommer i job i løbet af de første tre år efter, de er kommet til Danmark.

 

Jobindsatsen begynder i asylcentret

Fredensborg Kommune møder deres flygtninge første gang i asylcentret. Her afklares kompetencer og uddannelse, og man afstemmer forventninger. Målet er, at flygtningene begynder i praktik inden for 72 timer efter, at de er ankommet til kommunen.

 

Organisering på tværs giver en smidigere proces

I Struer Kommune er integration organiseret på tværs af sektorer. Det giver en velkoordineret arbejdsgang, hvor snitfladeproblemer hurtigt kan løses.