FUTURA - et projekt om ægtefælleforsørgede

Udgivet af: KL - Kommunernes Landsforening september 2014
Publikationen formidler erfaringer og anbefalinger til indsatsen for ægtefælleforsørgede udlændinge. Publikationen viser, at der er kommunale økonomiske gevinster i give ægtefællesforsørgede en beskæftigelsesrettet indsats. Mange ægtefælleforsørgede er motiverede og klar til arbejdsmarkedet, men har brug for hjælp til at målrette deres jobsøgningsstrategier.

Materialet er en publikation, der formidler erfaringer og anbefalinger om indsatsen for ægtefælleforsørgede. Erfaringerne er hentet fra Projekt Futura, som var et samarbejde mellem KL og Frederiksberg, Frederikshavn, Hillerød og Vejle kommuner.

Futura har styrket den beskæftigelsesrettede indsats for ægtefælleforsørgede og etableret og faciliteret netværk for ægtefælleforsørgede. Resultaterne viser, at der er økonomiske gevinster at hente for kommunerne, bl.a. er der mulighed for at hjemtage resultattilskud og skattegrundlaget i kommunen øges. Publikationen dokumenterer de økonomiske gevinster via tre business cases, som fortæller om tre ægtefælleforsørgedes vej ind på arbejdsmarkedet. Futura har desuden udviklet en enkel beregningsmodel, der kan beregne effekterne af et beskæftigelsesfagligt tilbud i form at øget skattegrundlag.  

Publikationen formidler desuden erfaringer om:

- ægtefælleforsørgedes motivation og ønsker om at blive en del af samfundet via et arbejde

-  opsøgende indsats for ægtefælleforsørgede

- etablering og facilitering af netværk

- metoder i indsatsen og konstruktion af gode tilbud til ægtefælleforsørgede

Publikationen henvender sig til kommuner, der allerede har eller påtænker at få en styrket indsats for ægtefælleforsørgede udlændinge. Publikation kan give inspiration til tilrettelæggelsen af indsatsen.