Partnerskaber for lokale job og praktikpladser - Evaluering af Byg Op

Udgivet af: Det Boligsociale Fællessekretariat december 2015
Byg Op arbejder med at skabe lokale job- og uddannelsesåbninger til beboere fra udsatte boligområder i Århus i forbindelse med bygge- og renoveringsprojekter i den almene boligsektor. Med de rigtige værktøjer kan en byggesag ikke bare løfte et boligområde gennem fysiske forandringer, den kan samtidig fungere som social løftestang. Og det giver rigtig god mening.

Rapporten er en evaluering af Byg Op, der siden 2012 har eksisteret som bydækkende tiltag under Det Boligsociale Fællessekretariat i Århus.

Formålet med evalueringer er at tydeliggøre skridtene i arbejdet med at indskrive og omsætte sociale partnerskabsaftaler i bygge- og renoveringssager i det almene boligbyggeri.

Evalueringens konklusioner kan læses af alle, som er nysgerrige på, hvordan man kan gennemføre succesrige bygge- og renoveringsprojekter og samtidig tage et socialt ansvar - offentligt, kommunalt og privat.

Byg Ops arbejde er tobenet. Det ene ben består i at få de almene boligforeninger i Århus til at indskrive sociale partnerskabsaftaler i nye bygge- og renoveringssager. Og det andet ben består i at omsætte partnerskabsaftalerne til konkrete beskæftigelsesmuligheder ved entreprenørfirmaerne og reelle match mellem beboere og byggeri. Rapporten giver inspiration til arbejdet på begge niveauer.

Kontakt

Det Boligsociale Fællessekretariat
Saralyst Allé 55
8270 Højbjerg
Tlf.: 87 34 00 02