Sæt de lokale virksomheder i spil - Guide til virksomhedssamarbejde

Udgivet af: Foreningen Nydansker juni 2015
Når lokale virksomheder bringes i spil, viser erfaringer, at der skabes netværk og jobåbninger for unge, som ikke selv har arbejdsmæssig lokal tilknytning eller et jobskabende netværk . Guiden som er udarbejdet i et samarbejde mellem Foreningen Nydansker og BL inspirere til virksomhedssamarbejde.

Dette hæfte guider dig igennem samarbejdet med det lokale erhvervsliv kan skabe netværk, muligheder og jobåbninger for unge. Guiden henvender sig til boligsociale medarbejdere, som skal i gang med et virksomhedssamarbejde. Ved hjælp af en række spørgsmål bliver læseren guidet igennem fem trin i arbejdet med at etablere, drive og forankre et samarbejde med lokale virksomheder til gavn for områdets unge.

Trin 1: Planlægning og organisering af indsatsen
Trin 2: Det forberende arbejde
Trin 3: Rekruttering og samarbejdsetablering
Trin 4: Opfølgning og fastholdelse
Trin 5: Erfaringsopsamling og formidling.
 

Undervejs i guiden er der links til konkrete redskaber, der kan understøtte processen og en række casehistorier, som viderebringer erfaringer fra en vifte af aktivite­ter, som er afprøvet i praksis.