Små skridt mod beskæftigelse

Udgivet af: CFBU - Center for Boligsocial Udvikling august 2014
Job- og uddannelsesvejledninger i udsatte boligområder hjælper de ledige tættere på beskæftigelse. Det konkluderes i en ny rapport fra Center for Boligsocial Udvikling, der har fulgt 201 brugere af job- og uddannelsesvejledningerne.

Ledigheden i landets udsatte boligområder er væsentligt højere end på landsplan. Her døjer de ledige ofte med en række udfordringer, der står i vejen for at komme i beskæftigelse, såsom et lavt uddannelsesniveau, sociale og familiemæssige udfordringer eller problemer med at mestre hverdagen.

For at komme dette problem til livs er der etableret boligsociale job- og uddannelsesvejledninger i en del af de udsatte boligområder. 

CFBU har gennem et halvt år fulgt 201 ledige i fem boligsociale job- og uddannelsesvejledninger, og undersøgt hvad det betyder for de ledige at indgå i indsatsen. Undersøgelsen har særligt fokuseret på de såkaldte før-arbejdsmarkedsprogressioner, dvs. de svage lediges små skridt frem mod beskæftigelse. 

Undersøgelsen viser bl.a., at tre ud af fire brugere har haft positivt udbytte af vejledningerne. 40 pct. af deltagerne har opnået et styrket kendskab til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforhold, og næsten lige så mange er blevet bedre til selve søgningen af job og uddannelse. Og det er særligt gruppen af ledige med mange personlige udfordringer udover ledighed, der profiterer af indsatsen.