Undersøgelse af langtidseffekter for erhvervsmentorordning:

Udgivet af: Foreningen Nydansker december 2014
Undersøgelse af "Bryd Unges Ledighed NU!"

En gruppe unge i alderen 15-30 år har brug for hjælp til at komme i gang - og med at fastholdes i - arbejde eller uddannelse. Foreningen Nydansker tilbyder støtte til de unge med erhvervsmentorordningen under kampagnen "Bryd Unges Ledighed NU!". Gennem den frivillige mentorordning får de unge adgang til et netværk af lokale arbejdspladser, der kan hjælpe dem med  at blive afklaret og finde jobs, lærerpladser, uddannelser eller praktik.

LG Insigt har for Foreningen Nydansker gennemført en telefonsurvey blandt 103 unge, der i perioden 2011-2013 har haft tilknyttet en erhvervsmentor. Undersøgelsen har primært afdækket de unges vurdering af mentorens støtte, herunder hvilken betydning mentoren har haft for deres valg af job eller uddannelse