Aktiv indsats

 

Erhvervsmentorsamtalen

 
Gåde råd til frivillige erhvervsmentorer
Foreningen Nydansker

Sæt de lokale virksomheder i spil - Guide til virksomhedssamarbejde

 
Når lokale virksomheder bringes i spil, viser erfaringer, at der skabes netværk og jobåbninger for unge, som ikke selv har arbejdsmæssig lokal tilknytning eller et jobskabende netværk . Guiden som er udarbejdet i et samarbejde mellem Foreningen Nydansker og BL inspirere til virksomhedssamarbejde.
Foreningen Nydansker

Erhvervsmentor for højtuddannede flygtninge

 
Inspirations hæfte til frivillige erhvervsmentorer for højtuddannede flygtninge
Foreningen Nydansker

Beskæftigelsesmentorer for Udsatte Voksne

 
Danmarks udsatte boligområder har fortsat store udfordringer med beskæftigelsen. Det viser en ny opgørelse fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) over de seneste ti års udvikling i antallet af langtidsledige. 17 % af beboerne i udsatte boligområder var i 2013 langtidsledige mod 8 % af alle danskere. Men der er håb forude – mentorer er en vigtig del af vejen frem.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Branchepakker

 
Det er kombinati­onen af klare planer, virksomhedsforløb med konkrete mål og løbende progressionsmålinger, fagrelevante kurser, sprogundervisning og viden om reelle jobåb­ninger, der skaber resultaterne.
Foreningen Nydansker

Branchepakker - Den bedste integration

 
LG Insigt har i samarbejde med Vejle Kommune udviklet Branchepakkekonceptet
LG Insight

Løntilskud - tæt relation til virksomhederne

 
Slagelse Kommune har gode resultater i forhold til at få flygtninge i ordinært arbejde inden udløb af Integrationsperioden. Men hvad er det de gør, der virker?
Slagelse Kommune

Sprogmentorordningen

 
En sprogmentorordning giver mulighed for at afklare og forbedre en borgers sproglige kompetencer, samtidig med at den pågældende er i arbejde eller aktivering. Guiden viser trin for trin, hvordan jobcentret får igangsat ordningen.
Det tidligere SEBI - Specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats

CSR - indsats i udsatte boligområder

 
Erfaringskatalog og trin for trin-guide til inddragelse af det lokale erhvervsliv i det forebyggende arbejde med unge i udsatte boligområder.
Foreningen Nydansker

Den fremskudte indsats – når jobcentret rykker ud i boligområdet

 
En guide til jobcentermedarbejdere som skal oprette en beskæftigelsesindsats i et ghettolignende område. På baggrund af en række kommuners erfaringer opstiller guiden fire forskellige modeller for fremskudt indsats og omtaler administrative forhold i forbindelse med indsatsen.
Det tidligere SEBI - Specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats

Never Give Up – Metoder til udvikling, livsglæde og aktivitet hos isolerede etniske minoritetskvinder

 
Metodehåndbogen "Never give up" giver eksempler på hvordan, isolerede og ikke-arbejdsparate etniske minoritetskvinder kan bringes til et aktivt liv, der skaber øget livskvalitet for kvinderne og deres familier og er til glæde for det danske samfund.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Motivation og fremdrift i samtalen - jobcentermedarbejderens guide til coachende samtaleteknikker

 
Pjecen præsenterer meget håndgribelige teknikker til gennemførelse af beskæftigelsesrettede, coachende samtaler med ledige med ikke-vestlig baggrund. Beskriver forskellige spørgemetoder og giver konkrete eksempler på spørgsmål samt cases.
Det tidligere SEBI - Specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats

Metodekatalog til en forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder

 
Metodekatalog der sætter spot på erfaringer og metoder i 35 projekter, der har fået støtte fra Integrationsministeriets pulje til en forstærket beskæftigelsesindsats i 2006 - 2008.
Cabi - bedre arbejde til flere

Sæt gang i mentorordningen

 
Pjecen giver et hurtigt overblik over procedurer, paragraffer og blanketter, der anvendes i forbindelse med etablering af mentorforløb. Der gives desuden inspiration til, hvordan mentorordningen gøres attraktiv for både virksomheder og ledige.
Det tidligere SEBI - Specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats

Sådan pakker du en Jobpakke – www.VIP2.dk

 
Med hæftet giver projektet VIP2, som er gennemført af DA, LO og KL, erfaringer med jobpakker videre til andre. Jobpakker er sammenhængende forløb med sigte på beskæftigelse i en bestemt jobfunktion.
KL - Kommunernes Landsforening

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

 
Pjecen kan bruges som inspiration for kommunerne til at iværksætte en aktiv indsats over for ledige selvforsørgede flygtninge og indvandrere, idet erfaringer viser, at det kan betale sig for kommunerne.
Det tidligere SEBI - Specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats

Ung og sårbar mor – med etnisk minoritetsbaggrund

 
Denne håndbog giver dig gode råd til at give en så god vejledning som muligt til unge mødre med etnisk minoritetsbaggrund.
Cabi - bedre arbejde til flere

Det Helbredsafklarende Team

 
Det Helbredsafklarende Team er en tværfaglig metode til udredning af komplekse sociale sager.
Det tidligere Ministerium for flygtninge, indvandrere og integration