Aktiv indsats

 

Flygtninge skal i job og ikke parkeres på offentlig forsørgelse

 
I denne rapport kan du læse mere om, hvordan det går med integrationen på arbejdsmarkedet ud fra en række udvalgte indikatorer for flygtningegruppen.
Dansk Arbejdsgiverforening

Integration: Vejen til arbejdsmarkedet

 
KORA har produceret et magasin for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet med viden om kommunernes indsats for at få flygtninge og indvandrere i job.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

 
Det er svært for kommunerne at få flygtninge og de svageste indvandrere i job. Det sker dog lidt hurtigere i de kommuner, hvor de ledige oftere kommer i privat løntilskud eller virksomhedspraktik. Samtidig går 4 ud af 10 af de svageste ledige indvandrere rundt på passiv forsørgelse uden at blive sendt i aktivering.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Partnerskaber for lokale job og praktikpladser - Evaluering af Byg Op

 
Byg Op arbejder med at skabe lokale job- og uddannelsesåbninger til beboere fra udsatte boligområder i Århus i forbindelse med bygge- og renoveringsprojekter i den almene boligsektor. Med de rigtige værktøjer kan en byggesag ikke bare løfte et boligområde gennem fysiske forandringer, den kan samtidig fungere som social løftestang. Og det giver rigtig god mening.
Det Boligsociale Fællessekretariat

Mønsterbryderindsatser på de videregående uddannelser. En forskningskortlægning

 
I denne rapporter bliver der set på erfaringerne fra mønsterbryderindsatser i udlandet – i praksis primært USA.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Små skridt mod beskæftigelse

 
Job- og uddannelsesvejledninger i udsatte boligområder hjælper de ledige tættere på beskæftigelse. Det konkluderes i en ny rapport fra Center for Boligsocial Udvikling, der har fulgt 201 brugere af job- og uddannelsesvejledningerne.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Den bedste integration

 
Effektive beskæftigelsesfaglige integrationsindsatser for etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande
LG Insight

Den bedste integration - effektive beskæftigelsesfaglige integrationsindsatser

 
Rapporten præsenterer eksisterende viden og konkrete eksempler på effektive beskæftigelsesfaglige integrationsindsatser for etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande

Effekter af beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser for ikke-vestlige ledige indvandrere - En oversigt over danske og internationale kvantitative studier

 
Oversigten, som sammenfatter danske og internationale effektmålinger af beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser, inkluderer både indsatser specifikt målrettet nyankomne indvandrere, dvs. integrationsprogrammer og sprogundervisning, samt generelle indsatser i beskæftigelsessystemet, såsom løntilskud og virksomhedspraktik, hvor indvandrere kan indgå i målgruppen.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Beskæftigelsesministeriet

Fritidsjob for fremtiden

 
Rapporten indeholder erfaringerne fra en stor undersøgelse af sammenhængen mellem tidlig erhvervserfaring og senere uddannelse og beskæftigelse blandt alle danske unge født i 1990. Konklusionen er klar, den tidlige erhvervserfaring betaler sig.
Foreningen Nydansker

Samarbejde om beskæftigelse - mellem kommuner og boligsociale helhedsplaner i udsatte boligområder

 
Hvis ledigheden i udsatte boligområder skal ned, kræver det samarbejde mellem boligsociale helhedsplaner og kommuner. Ny håndbog fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) viser hvordan.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Værd at vide om forskelsbehandling – en guide til jobcentermedarbejdere

 
Det kan være svært som jobcentermedarbejder at vurdere, hvornår en potentiel arbejdsgivers krav til en ledig ansøger er rimelige, og hvornår der er tale om forskelsbehandling. Pjecen gennemgår loven via en række udførlige eksempler, og fortæller om undtagelser der er særligt relevante for jobcentrene.
Det tidligere SEBI - Specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats

Fritidsjobindsatser - Inspiration til arbejdet med unge og fritidsjob.

 
Mange unge i udsatte boligområder har særlige udfordringer i forhold til at finde fritidsjob. Disse kan fritidsjobindsatser hjælpe dem med at løse.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Familieforsørgede indvandrerkvinders muligheder og barrierer i forhold til beskæftigelse og uddannelse

 
Undersøgelsen viser, at en stor del af de indvandrerkvinder, som i dag forsørges af familien, kan komme i arbejde, hvis kommunerne styrker indsatsen.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Integrations- og oplæringsstilllinger i kommunerne

 
Undersøgelsen om brugen af integrations- og oplæringsstillinger i kommuner. Viser, at ordningen stort set ikke benyttes.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd