Aktiv indsats

Filtrer
 

Flere nydanskere i job

 
Flere nydanskere i job. Resultater og indsatser i metodeudviklingsprojekt gennemført af 6 kommuner.
Jobcenter Furesø

Løntilskud - tæt relation til virksomhederne

 
Slagelse Kommune har gode resultater i forhold til at få flygtninge i ordinært arbejde inden udløb af Integrationsperioden. Men hvad er det de gør, der virker?
Slagelse Kommune

Fritidsjob for fremtiden

 
Rapporten indeholder erfaringerne fra en stor undersøgelse af sammenhængen mellem tidlig erhvervserfaring og senere uddannelse og beskæftigelse blandt alle danske unge født i 1990. Konklusionen er klar, den tidlige erhvervserfaring betaler sig.
Foreningen Nydansker

Samarbejde om beskæftigelse - mellem kommuner og boligsociale helhedsplaner i udsatte boligområder

 
Hvis ledigheden i udsatte boligområder skal ned, kræver det samarbejde mellem boligsociale helhedsplaner og kommuner. Ny håndbog fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) viser hvordan.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Sprogmentorordningen

 
En sprogmentorordning giver mulighed for at afklare og forbedre en borgers sproglige kompetencer, samtidig med at den pågældende er i arbejde eller aktivering. Guiden viser trin for trin, hvordan jobcentret får igangsat ordningen.
Det tidligere SEBI - Specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats

Værd at vide om forskelsbehandling – en guide til jobcentermedarbejdere

 
Det kan være svært som jobcentermedarbejder at vurdere, hvornår en potentiel arbejdsgivers krav til en ledig ansøger er rimelige, og hvornår der er tale om forskelsbehandling. Pjecen gennemgår loven via en række udførlige eksempler, og fortæller om undtagelser der er særligt relevante for jobcentrene.
Det tidligere SEBI - Specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats

CSR - indsats i udsatte boligområder

 
Erfaringskatalog og trin for trin-guide til inddragelse af det lokale erhvervsliv i det forebyggende arbejde med unge i udsatte boligområder.
Foreningen Nydansker

Fritidsjobindsatser - Inspiration til arbejdet med unge og fritidsjob.

 
Mange unge i udsatte boligområder har særlige udfordringer i forhold til at finde fritidsjob. Disse kan fritidsjobindsatser hjælpe dem med at løse.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene

 
Metodekatalog til integration i praksis - baseret på gode idéer og erfaring fra de etniske konsulenter i jobcentrene. Kataloget blev udført på opdrag fra det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration.
Als Research

Integration i praksis – Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene

 
Kataloget tager udgangspunkt i etniske konsulenters gode ideer og erfaringer og sætter fokus på nogle af de udfordringer, som konsulenterne har mødt i deres arbejde med ledige borgere med etnisk minoritetsbaggrund.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Udenfor – Indenfor, Plads til alle i KVINFOs Mentornetværk

 
KVINFOs mentornetværk har oplevet at der er mentees med så store udfordringer, at de ikke kunne rummes i det almindelige mentornetværk.
KVINFO - Center For Information Om Kvinde- og Kønsforskning

Den fremskudte indsats – når jobcentret rykker ud i boligområdet

 
En guide til jobcentermedarbejdere som skal oprette en beskæftigelsesindsats i et ghettolignende område. På baggrund af en række kommuners erfaringer opstiller guiden fire forskellige modeller for fremskudt indsats og omtaler administrative forhold i forbindelse med indsatsen.
Det tidligere SEBI - Specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats

Virksomhedscentre med uddannelsesperspektiv for unge nydanskere

 
Evalueringen beskriver erfaringerne med arbejdet med virksomhedscentre og det tværgående samarbejde mellem Jobcenter, UU og Børn og Familie. Evalueringen kommer med anbefalinger til den fremtidige indsats for unge nydanskere mellem 15 og 29 år.
DISCUS

Never Give Up – Metoder til udvikling, livsglæde og aktivitet hos isolerede etniske minoritetskvinder

 
Metodehåndbogen "Never give up" giver eksempler på hvordan, isolerede og ikke-arbejdsparate etniske minoritetskvinder kan bringes til et aktivt liv, der skaber øget livskvalitet for kvinderne og deres familier og er til glæde for det danske samfund.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Gribskovmodellen – metodehæfte om en håndholdt beskæftigelsesindsats

 
Gribskovmodellen – også kendt som 44 point = arbejde - er et beskæftigelsesprojekt for en særlig gruppe af kvinder uden formelle kvalifikationer fra ikke-vestlige lande, på langvarig kontanthjælp og uden nævneværdige forudsætninger i forhold til at kunne indgå på det danske arbejdsmarked.

Unikt samarbejde bringer nydanske kvinder i job

 
Medarbejdere og ledere fra 24 virksomheder i og omkring Århus fungerer som erhvervsmentorer for højtuddannede familiesammenførte kvinder. Mentorerne hjælper kvinderne i job med stor succes.

Motivation og fremdrift i samtalen - jobcentermedarbejderens guide til coachende samtaleteknikker

 
Pjecen præsenterer meget håndgribelige teknikker til gennemførelse af beskæftigelsesrettede, coachende samtaler med ledige med ikke-vestlig baggrund. Beskriver forskellige spørgemetoder og giver konkrete eksempler på spørgsmål samt cases.
Det tidligere SEBI - Specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats

Evaluering af puljen Forstærket Beskæftigelsesindsats

 
Evaluering af 35 projekter støttet af Integrationsministeriets pulje til en forstærket beskæftigelsesindsats for flygtninge- og indvandrerkvinder samt familiesammenførte.
Cabi - bedre arbejde til flere

Metodekatalog til en forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder

 
Metodekatalog der sætter spot på erfaringer og metoder i 35 projekter, der har fået støtte fra Integrationsministeriets pulje til en forstærket beskæftigelsesindsats i 2006 - 2008.
Cabi - bedre arbejde til flere

Sæt gang i mentorordningen

 
Pjecen giver et hurtigt overblik over procedurer, paragraffer og blanketter, der anvendes i forbindelse med etablering af mentorforløb. Der gives desuden inspiration til, hvordan mentorordningen gøres attraktiv for både virksomheder og ledige.
Det tidligere SEBI - Specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats