Aktiv indsats

Filtrer
 

Sådan pakker du en Jobpakke – www.VIP2.dk

 
Med hæftet giver projektet VIP2, som er gennemført af DA, LO og KL, erfaringer med jobpakker videre til andre. Jobpakker er sammenhængende forløb med sigte på beskæftigelse i en bestemt jobfunktion.
KL - Kommunernes Landsforening

Familier i arbejde – erfaringer fra en aktiv indsats for nydanske ægtepar på kontanthjælp

 
Familier i arbejder fokuserer på erfaringer med en aktiv indsats overfor ægtepar på kontanthjælp. Parrene har få arbejdserfaringer, men en række helbredsmæssige og andre problemer. Med fokus på en håndholdt, vedholdende indsats flyttes flertallet fra en passiv til en aktiv indsats.
Cabi - bedre arbejde til flere

Familieforsørgede indvandrerkvinders muligheder og barrierer i forhold til beskæftigelse og uddannelse

 
Undersøgelsen viser, at en stor del af de indvandrerkvinder, som i dag forsørges af familien, kan komme i arbejde, hvis kommunerne styrker indsatsen.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

 
Pjecen kan bruges som inspiration for kommunerne til at iværksætte en aktiv indsats over for ledige selvforsørgede flygtninge og indvandrere, idet erfaringer viser, at det kan betale sig for kommunerne.
Det tidligere SEBI - Specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats

Integrations- og oplæringsstilllinger i kommunerne

 
Undersøgelsen om brugen af integrations- og oplæringsstillinger i kommuner. Viser, at ordningen stort set ikke benyttes.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Ung og sårbar mor – med etnisk minoritetsbaggrund

 
Denne håndbog giver dig gode råd til at give en så god vejledning som muligt til unge mødre med etnisk minoritetsbaggrund.
Cabi - bedre arbejde til flere

Det Helbredsafklarende Team

 
Det Helbredsafklarende Team er en tværfaglig metode til udredning af komplekse sociale sager.
Det tidligere Ministerium for flygtninge, indvandrere og integration
Forrige 1 | 2 | 3