Aktiv indsats

Filtrer
 

Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene

 
Metodekatalog til integration i praksis - baseret på gode idéer og erfaring fra de etniske konsulenter i jobcentrene. Kataloget blev udført på opdrag fra det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration.
Als Research

Fremskudt beskæftigelsesindsats i København

 
Seks lokalt placerede jobvejledninger i København er i de seneste år lykkedes med at knække en af velfærdstatens væsentligste udfordringer: At få udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet. Det giver bedre resultater end den ordinære beskæftigelsesindsats, viser effektmåling fra Center for Boligsocial Udvikling.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Beskæftigelsesmentorer for Udsatte Voksne

 
Danmarks udsatte boligområder har fortsat store udfordringer med beskæftigelsen. Det viser en ny opgørelse fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) over de seneste ti års udvikling i antallet af langtidsledige. 17 % af beboerne i udsatte boligområder var i 2013 langtidsledige mod 8 % af alle danskere. Men der er håb forude – mentorer er en vigtig del af vejen frem.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Små skridt mod beskæftigelse

 
Job- og uddannelsesvejledninger i udsatte boligområder hjælper de ledige tættere på beskæftigelse. Det konkluderes i en ny rapport fra Center for Boligsocial Udvikling, der har fulgt 201 brugere af job- og uddannelsesvejledningerne.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Fritidsjobindsatser - Inspiration til arbejdet med unge og fritidsjob.

 
Mange unge i udsatte boligområder har særlige udfordringer i forhold til at finde fritidsjob. Disse kan fritidsjobindsatser hjælpe dem med at løse.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Samarbejde om beskæftigelse - mellem kommuner og boligsociale helhedsplaner i udsatte boligområder

 
Hvis ledigheden i udsatte boligområder skal ned, kræver det samarbejde mellem boligsociale helhedsplaner og kommuner. Ny håndbog fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) viser hvordan.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Metodekatalog til en forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder

 
Metodekatalog der sætter spot på erfaringer og metoder i 35 projekter, der har fået støtte fra Integrationsministeriets pulje til en forstærket beskæftigelsesindsats i 2006 - 2008.
Cabi - bedre arbejde til flere

Evaluering af puljen Forstærket Beskæftigelsesindsats

 
Evaluering af 35 projekter støttet af Integrationsministeriets pulje til en forstærket beskæftigelsesindsats for flygtninge- og indvandrerkvinder samt familiesammenførte.
Cabi - bedre arbejde til flere

Ung og sårbar mor – med etnisk minoritetsbaggrund

 
Denne håndbog giver dig gode råd til at give en så god vejledning som muligt til unge mødre med etnisk minoritetsbaggrund.
Cabi - bedre arbejde til flere

Familier i arbejde – erfaringer fra en aktiv indsats for nydanske ægtepar på kontanthjælp

 
Familier i arbejder fokuserer på erfaringer med en aktiv indsats overfor ægtepar på kontanthjælp. Parrene har få arbejdserfaringer, men en række helbredsmæssige og andre problemer. Med fokus på en håndholdt, vedholdende indsats flyttes flertallet fra en passiv til en aktiv indsats.
Cabi - bedre arbejde til flere

Virksomhedscentre med uddannelsesperspektiv for unge nydanskere

 
Evalueringen beskriver erfaringerne med arbejdet med virksomhedscentre og det tværgående samarbejde mellem Jobcenter, UU og Børn og Familie. Evalueringen kommer med anbefalinger til den fremtidige indsats for unge nydanskere mellem 15 og 29 år.
DISCUS

Flygtninge skal i job og ikke parkeres på offentlig forsørgelse

 
I denne rapport kan du læse mere om, hvordan det går med integrationen på arbejdsmarkedet ud fra en række udvalgte indikatorer for flygtningegruppen.
Dansk Arbejdsgiverforening

Partnerskaber for lokale job og praktikpladser - Evaluering af Byg Op

 
Byg Op arbejder med at skabe lokale job- og uddannelsesåbninger til beboere fra udsatte boligområder i Århus i forbindelse med bygge- og renoveringsprojekter i den almene boligsektor. Med de rigtige værktøjer kan en byggesag ikke bare løfte et boligområde gennem fysiske forandringer, den kan samtidig fungere som social løftestang. Og det giver rigtig god mening.
Det Boligsociale Fællessekretariat

Integration i praksis – Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene

 
Kataloget tager udgangspunkt i etniske konsulenters gode ideer og erfaringer og sætter fokus på nogle af de udfordringer, som konsulenterne har mødt i deres arbejde med ledige borgere med etnisk minoritetsbaggrund.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Never Give Up – Metoder til udvikling, livsglæde og aktivitet hos isolerede etniske minoritetskvinder

 
Metodehåndbogen "Never give up" giver eksempler på hvordan, isolerede og ikke-arbejdsparate etniske minoritetskvinder kan bringes til et aktivt liv, der skaber øget livskvalitet for kvinderne og deres familier og er til glæde for det danske samfund.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Det Helbredsafklarende Team

 
Det Helbredsafklarende Team er en tværfaglig metode til udredning af komplekse sociale sager.
Det tidligere Ministerium for flygtninge, indvandrere og integration

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

 
Pjecen kan bruges som inspiration for kommunerne til at iværksætte en aktiv indsats over for ledige selvforsørgede flygtninge og indvandrere, idet erfaringer viser, at det kan betale sig for kommunerne.
Det tidligere SEBI - Specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats

Sæt gang i mentorordningen

 
Pjecen giver et hurtigt overblik over procedurer, paragraffer og blanketter, der anvendes i forbindelse med etablering af mentorforløb. Der gives desuden inspiration til, hvordan mentorordningen gøres attraktiv for både virksomheder og ledige.
Det tidligere SEBI - Specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats

Værd at vide om forskelsbehandling – en guide til jobcentermedarbejdere

 
Det kan være svært som jobcentermedarbejder at vurdere, hvornår en potentiel arbejdsgivers krav til en ledig ansøger er rimelige, og hvornår der er tale om forskelsbehandling. Pjecen gennemgår loven via en række udførlige eksempler, og fortæller om undtagelser der er særligt relevante for jobcentrene.
Det tidligere SEBI - Specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats

Den fremskudte indsats – når jobcentret rykker ud i boligområdet

 
En guide til jobcentermedarbejdere som skal oprette en beskæftigelsesindsats i et ghettolignende område. På baggrund af en række kommuners erfaringer opstiller guiden fire forskellige modeller for fremskudt indsats og omtaler administrative forhold i forbindelse med indsatsen.
Det tidligere SEBI - Specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats
Næste 1 | 2 | 3