Aktiv indsats

Filtrer
 

Det Helbredsafklarende Team

 
Det Helbredsafklarende Team er en tværfaglig metode til udredning af komplekse sociale sager.
Det tidligere Ministerium for flygtninge, indvandrere og integration

Ung og sårbar mor – med etnisk minoritetsbaggrund

 
Denne håndbog giver dig gode råd til at give en så god vejledning som muligt til unge mødre med etnisk minoritetsbaggrund.
Cabi - bedre arbejde til flere

Integrations- og oplæringsstilllinger i kommunerne

 
Undersøgelsen om brugen af integrations- og oplæringsstillinger i kommuner. Viser, at ordningen stort set ikke benyttes.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

 
Pjecen kan bruges som inspiration for kommunerne til at iværksætte en aktiv indsats over for ledige selvforsørgede flygtninge og indvandrere, idet erfaringer viser, at det kan betale sig for kommunerne.
Det tidligere SEBI - Specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats

Familieforsørgede indvandrerkvinders muligheder og barrierer i forhold til beskæftigelse og uddannelse

 
Undersøgelsen viser, at en stor del af de indvandrerkvinder, som i dag forsørges af familien, kan komme i arbejde, hvis kommunerne styrker indsatsen.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Familier i arbejde – erfaringer fra en aktiv indsats for nydanske ægtepar på kontanthjælp

 
Familier i arbejder fokuserer på erfaringer med en aktiv indsats overfor ægtepar på kontanthjælp. Parrene har få arbejdserfaringer, men en række helbredsmæssige og andre problemer. Med fokus på en håndholdt, vedholdende indsats flyttes flertallet fra en passiv til en aktiv indsats.
Cabi - bedre arbejde til flere

Sådan pakker du en Jobpakke – www.VIP2.dk

 
Med hæftet giver projektet VIP2, som er gennemført af DA, LO og KL, erfaringer med jobpakker videre til andre. Jobpakker er sammenhængende forløb med sigte på beskæftigelse i en bestemt jobfunktion.
KL - Kommunernes Landsforening

Sæt gang i mentorordningen

 
Pjecen giver et hurtigt overblik over procedurer, paragraffer og blanketter, der anvendes i forbindelse med etablering af mentorforløb. Der gives desuden inspiration til, hvordan mentorordningen gøres attraktiv for både virksomheder og ledige.
Det tidligere SEBI - Specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats

Metodekatalog til en forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder

 
Metodekatalog der sætter spot på erfaringer og metoder i 35 projekter, der har fået støtte fra Integrationsministeriets pulje til en forstærket beskæftigelsesindsats i 2006 - 2008.
Cabi - bedre arbejde til flere

Evaluering af puljen Forstærket Beskæftigelsesindsats

 
Evaluering af 35 projekter støttet af Integrationsministeriets pulje til en forstærket beskæftigelsesindsats for flygtninge- og indvandrerkvinder samt familiesammenførte.
Cabi - bedre arbejde til flere

Motivation og fremdrift i samtalen - jobcentermedarbejderens guide til coachende samtaleteknikker

 
Pjecen præsenterer meget håndgribelige teknikker til gennemførelse af beskæftigelsesrettede, coachende samtaler med ledige med ikke-vestlig baggrund. Beskriver forskellige spørgemetoder og giver konkrete eksempler på spørgsmål samt cases.
Det tidligere SEBI - Specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats

Unikt samarbejde bringer nydanske kvinder i job

 
Medarbejdere og ledere fra 24 virksomheder i og omkring Århus fungerer som erhvervsmentorer for højtuddannede familiesammenførte kvinder. Mentorerne hjælper kvinderne i job med stor succes.

Gribskovmodellen – metodehæfte om en håndholdt beskæftigelsesindsats

 
Gribskovmodellen – også kendt som 44 point = arbejde - er et beskæftigelsesprojekt for en særlig gruppe af kvinder uden formelle kvalifikationer fra ikke-vestlige lande, på langvarig kontanthjælp og uden nævneværdige forudsætninger i forhold til at kunne indgå på det danske arbejdsmarked.

Never Give Up – Metoder til udvikling, livsglæde og aktivitet hos isolerede etniske minoritetskvinder

 
Metodehåndbogen "Never give up" giver eksempler på hvordan, isolerede og ikke-arbejdsparate etniske minoritetskvinder kan bringes til et aktivt liv, der skaber øget livskvalitet for kvinderne og deres familier og er til glæde for det danske samfund.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Virksomhedscentre med uddannelsesperspektiv for unge nydanskere

 
Evalueringen beskriver erfaringerne med arbejdet med virksomhedscentre og det tværgående samarbejde mellem Jobcenter, UU og Børn og Familie. Evalueringen kommer med anbefalinger til den fremtidige indsats for unge nydanskere mellem 15 og 29 år.
DISCUS

Den fremskudte indsats – når jobcentret rykker ud i boligområdet

 
En guide til jobcentermedarbejdere som skal oprette en beskæftigelsesindsats i et ghettolignende område. På baggrund af en række kommuners erfaringer opstiller guiden fire forskellige modeller for fremskudt indsats og omtaler administrative forhold i forbindelse med indsatsen.
Det tidligere SEBI - Specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats

Udenfor – Indenfor, Plads til alle i KVINFOs Mentornetværk

 
KVINFOs mentornetværk har oplevet at der er mentees med så store udfordringer, at de ikke kunne rummes i det almindelige mentornetværk.
KVINFO - Center For Information Om Kvinde- og Kønsforskning

Integration i praksis – Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene

 
Kataloget tager udgangspunkt i etniske konsulenters gode ideer og erfaringer og sætter fokus på nogle af de udfordringer, som konsulenterne har mødt i deres arbejde med ledige borgere med etnisk minoritetsbaggrund.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene

 
Metodekatalog til integration i praksis - baseret på gode idéer og erfaring fra de etniske konsulenter i jobcentrene. Kataloget blev udført på opdrag fra det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration.
Als Research

Fritidsjobindsatser - Inspiration til arbejdet med unge og fritidsjob.

 
Mange unge i udsatte boligområder har særlige udfordringer i forhold til at finde fritidsjob. Disse kan fritidsjobindsatser hjælpe dem med at løse.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling
Næste 1 | 2 | 3