Aktiv indsats

Filtrer
 

Beskæftigelsesmentorer for Udsatte Voksne

 
Danmarks udsatte boligområder har fortsat store udfordringer med beskæftigelsen. Det viser en ny opgørelse fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) over de seneste ti års udvikling i antallet af langtidsledige. 17 % af beboerne i udsatte boligområder var i 2013 langtidsledige mod 8 % af alle danskere. Men der er håb forude – mentorer er en vigtig del af vejen frem.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Branchepakker

 
Det er kombinati­onen af klare planer, virksomhedsforløb med konkrete mål og løbende progressionsmålinger, fagrelevante kurser, sprogundervisning og viden om reelle jobåb­ninger, der skaber resultaterne.
Foreningen Nydansker

Branchepakker - Den bedste integration

 
LG Insigt har i samarbejde med Vejle Kommune udviklet Branchepakkekonceptet
LG Insight

CSR - indsats i udsatte boligområder

 
Erfaringskatalog og trin for trin-guide til inddragelse af det lokale erhvervsliv i det forebyggende arbejde med unge i udsatte boligområder.
Foreningen Nydansker

Den bedste integration

 
Effektive beskæftigelsesfaglige integrationsindsatser for etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande
LG Insight

Den bedste integration - effektive beskæftigelsesfaglige integrationsindsatser

 
Rapporten præsenterer eksisterende viden og konkrete eksempler på effektive beskæftigelsesfaglige integrationsindsatser for etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande

Den fremskudte indsats – når jobcentret rykker ud i boligområdet

 
En guide til jobcentermedarbejdere som skal oprette en beskæftigelsesindsats i et ghettolignende område. På baggrund af en række kommuners erfaringer opstiller guiden fire forskellige modeller for fremskudt indsats og omtaler administrative forhold i forbindelse med indsatsen.
Det tidligere SEBI - Specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats

Det Helbredsafklarende Team

 
Det Helbredsafklarende Team er en tværfaglig metode til udredning af komplekse sociale sager.
Det tidligere Ministerium for flygtninge, indvandrere og integration

Effekter af beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser for ikke-vestlige ledige indvandrere - En oversigt over danske og internationale kvantitative studier

 
Oversigten, som sammenfatter danske og internationale effektmålinger af beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser, inkluderer både indsatser specifikt målrettet nyankomne indvandrere, dvs. integrationsprogrammer og sprogundervisning, samt generelle indsatser i beskæftigelsessystemet, såsom løntilskud og virksomhedspraktik, hvor indvandrere kan indgå i målgruppen.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Beskæftigelsesministeriet

Erhvervsmentor for højtuddannede flygtninge

 
Inspirations hæfte til frivillige erhvervsmentorer for højtuddannede flygtninge
Foreningen Nydansker

Erhvervsmentorsamtalen

 
Gåde råd til frivillige erhvervsmentorer
Foreningen Nydansker

Evaluering af Nye veje til arbejdsmarkedet

 
Evalueringen af et erhvervsmentorprojekt for unge med international baggrund, som bragte 57 % af deltagerne videre i job eller uddannelse.
Foreningen Nydansker

Evaluering af puljen Forstærket Beskæftigelsesindsats

 
Evaluering af 35 projekter støttet af Integrationsministeriets pulje til en forstærket beskæftigelsesindsats for flygtninge- og indvandrerkvinder samt familiesammenførte.
Cabi - bedre arbejde til flere

Familieforsørgede indvandrerkvinders muligheder og barrierer i forhold til beskæftigelse og uddannelse

 
Undersøgelsen viser, at en stor del af de indvandrerkvinder, som i dag forsørges af familien, kan komme i arbejde, hvis kommunerne styrker indsatsen.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Familier i arbejde – erfaringer fra en aktiv indsats for nydanske ægtepar på kontanthjælp

 
Familier i arbejder fokuserer på erfaringer med en aktiv indsats overfor ægtepar på kontanthjælp. Parrene har få arbejdserfaringer, men en række helbredsmæssige og andre problemer. Med fokus på en håndholdt, vedholdende indsats flyttes flertallet fra en passiv til en aktiv indsats.
Cabi - bedre arbejde til flere

Film om møde i et rehabiliterende team

 
Kort film om hvordan et møde i et rehabiliteringsteam foregår. Filmen er udarbejdet for Jobcenter Vejle, Vejle Kommune.
Jobcenter Vejle

Flere nydanskere i job

 
Flere nydanskere i job. Resultater og indsatser i metodeudviklingsprojekt gennemført af 6 kommuner.
Jobcenter Furesø

Flygtninge skal i job og ikke parkeres på offentlig forsørgelse

 
I denne rapport kan du læse mere om, hvordan det går med integrationen på arbejdsmarkedet ud fra en række udvalgte indikatorer for flygtningegruppen.
Dansk Arbejdsgiverforening

Fremskudt beskæftigelsesindsats i København

 
Seks lokalt placerede jobvejledninger i København er i de seneste år lykkedes med at knække en af velfærdstatens væsentligste udfordringer: At få udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet. Det giver bedre resultater end den ordinære beskæftigelsesindsats, viser effektmåling fra Center for Boligsocial Udvikling.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Fritidsjob for fremtiden

 
Rapporten indeholder erfaringerne fra en stor undersøgelse af sammenhængen mellem tidlig erhvervserfaring og senere uddannelse og beskæftigelse blandt alle danske unge født i 1990. Konklusionen er klar, den tidlige erhvervserfaring betaler sig.
Foreningen Nydansker
Næste 1 | 2 | 3