Beskæftigelse

På denne side finder du integrationsviden om temaet Beskæftigelse.
 

Fremskudt beskæftigelsesindsats i København

 
Seks lokalt placerede jobvejledninger i København er i de seneste år lykkedes med at knække en af velfærdstatens væsentligste udfordringer: At få udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet. Det giver bedre resultater end den ordinære beskæftigelsesindsats, viser effektmåling fra Center for Boligsocial Udvikling.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Undersøgelse af langtidseffekter for erhvervsmentorordning:

 
Undersøgelse af "Bryd Unges Ledighed NU!"
Foreningen Nydansker

Evaluering af Nye veje til arbejdsmarkedet

 
Evalueringen af et erhvervsmentorprojekt for unge med international baggrund, som bragte 57 % af deltagerne videre i job eller uddannelse.
Foreningen Nydansker

Kvinder for Fremtiden

 
Kvinder for Fremtidens fokus var at bringe kvinder med mellem- eller lange uddannelser fra udlandet tættere på arbejde. Udgangspunkt var, at sprogtilegnelse er en interaktiv og social proces og undervisningen skal være anvendelsesorienteret. Der er arbejdet målrettet med relevante sproglige kompetencer i.f.t. kvindernes praktik. Projektet er støttet af eu-socialfond.
Sprogcenter Nordsjælland

FUTURA - et projekt om ægtefælleforsørgede

 
Publikationen formidler erfaringer og anbefalinger til indsatsen for ægtefælleforsørgede udlændinge. Publikationen viser, at der er kommunale økonomiske gevinster i give ægtefællesforsørgede en beskæftigelsesrettet indsats. Mange ægtefælleforsørgede er motiverede og klar til arbejdsmarkedet, men har brug for hjælp til at målrette deres jobsøgningsstrategier.
KL - Kommunernes Landsforening

Film om møde i et rehabiliterende team

 
Kort film om hvordan et møde i et rehabiliteringsteam foregår. Filmen er udarbejdet for Jobcenter Vejle, Vejle Kommune.
Jobcenter Vejle

Relationsarbejde i udsatte boligområder - Hvad får de unge ud af det?

 
Mange unge i udsatte boligområder får ikke en uddannelse og risikerer at havne i kriminalitet. Relationsarbejdere i udsatte boligområder skaber et positivt forhold unge, som andre aktører kan have svært ved at nå, og hjælper dem i forhold til blandt andet uddannelse og job.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Innovækst resultater

 
20 københavnske virksomheder deltog i projektet, INNOVÆKST, hvor de arbejdede målrettet med at øge innovation og effektivitet gennem mangfoldighed. Resultaterne af INNOVÆKST viser, at virksomhederne er blevet mere mangfoldige og derigennem har styrket vækstpotentialet.
Foreningen Nydansker

Flere nydanskere i job

 
Flere nydanskere i job. Resultater og indsatser i metodeudviklingsprojekt gennemført af 6 kommuner.
Jobcenter Furesø

Mangfoldighedspotentiale?

 
Denne casesamling viser, hvordan fem danske virksomheder har aktiveret deres mangfoldighedspotentiale og omsat mangfoldighed til vækst
Foreningen Nydansker

Limen mellem etniske minoritetsdrenge og erhvervslivet

 
En artikel om udviklingsprojektet MIND YOUR OWN BUSINESS og arbejdet med mikrovirksomheder og iværksætteri som metode til empowerment for etniske minoritetsdrenge.
Dansk Flygtningehjælp

Film om vejledning af nydanske iværksættere

 
Film, der introducerer dig til iværksætteri blandt nydanskere - både fra vejledernes og iværksætternes synsvinkel.
Etnisk Erhvervsfremme

Guide til vejledning af engelsktalende iværksættere

 
Guide til, hvordan du hjælper engelsktalende iværksættere godt i gang i Danmark.
Etnisk Erhvervsfremme

BestPraxis 2

 
BestPraxis er et inspirationskatalog, der giver et bud på bedste praksis inden for etnisk erhvervsfremme. 2. udgave bygger videre på 1. udgaves råd og guidelines til, hvordan du kan gribe vejledningen af nydanske iværksættere og virksomhedsejere an.

Nydanske kvinder som iværksættere

 
Fokus er i kvindeprojektet sat på en primært erhvervspædagogisk indsats over for gruppen af nydanske kvinder, herunder ledige, uddannelsessøgende, og iværksættere, som er i gang med at starte eller som for nylig har startet egen virksomhed. Det er lykkedes at mobilisere en række nydanske etniske kvinders urealiserede forretningstalent og vilje til at starte egen virksomhed
Vejle Erhvervsudvikling

Idekatalog til kommunal hjemmeside for fremmedsprogede nytilflyttere

 
Inspirations- og idekatalog til oprettelse af kommunal hjemmeside målrettet udenlandske tilflyttere. Der gives en række eksempler som man kan plukke fra – vælge at bruge eller tilpasse til den form man vil give egen hjemmeside. Kataloget her skrives på dansk, men de fleste eksempler er på engelsk
Dansk Arbejdsgiverforening

Strategisk ledelse af mangfoldighed – en vej til bedre opgaveløsning

 
I pjecen fortæller 18 offentlige topledere om, hvordan de og deres organisation arbejder strategisk med mangfoldighed som en vej til bedre opgaveløsning
Moderniseringsstyrelsen

Nydanske kvinder i job

 
Syv nydanske kvinder fortæller om glæden ved at komme ud på arbejdsmarkedet, og deres ledere deler deres gode erfaringer. På trods af manglende uddannelse og joberfaring finder mange nydanske kvinder alligevel arbejde.
Cabi - bedre arbejde til flere

Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene

 
Metodekatalog til integration i praksis - baseret på gode idéer og erfaring fra de etniske konsulenter i jobcentrene. Kataloget blev udført på opdrag fra det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration.
Als Research

BestPraxis 1

 
BestPraxis 1 er et inspirationskatalog, der giver et bud på bedste praksis inden for etnisk iværksætteri.
Etnisk Erhvervsfremme
Næste 1 | 2 | 3