Fastholdelse

Filtrer
 

Relationsarbejde i udsatte boligområder - Hvad får de unge ud af det?

 
Mange unge i udsatte boligområder får ikke en uddannelse og risikerer at havne i kriminalitet. Relationsarbejdere i udsatte boligområder skaber et positivt forhold unge, som andre aktører kan have svært ved at nå, og hjælper dem i forhold til blandt andet uddannelse og job.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Virksomheders sociale engagement

 
SFI har siden 1998 årligt gennemført kortlægninger af danske virksomheders sociale engagement. Kortlægningen består af spørgeskemaundersøgelser, hvert andet år til repræsentanter fra virksomheder, og hvert andet år til lønmodtagere. Denne 16. udgave af årbogen har fokus på virksomhedernes konkrete indsatser og holdninger til virksomheders sociale engagement.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Skærp din indsats over for sygemeldte med ikke-vestlig baggrund

 
Inspiration og viden til sagsbehandlingen af langtidssygemeldte med ikke-vestlig baggrund
Cabi - bedre arbejde til flere

Copenhagen Host Program

 
Copenhagen Host Program er et samarbejde mellem Københavns Kommune og Foreningen Nydansker. Formålet med programmet er at gøre København til en by der er mere imødekommende og inkluderende for nyankomne borgere at bosætte sig i samt at øge fastholdelsesgraden af udenlandsk arbejdskraft i landet.
Københavns Kommune og Foreningen Nydansker

Come & Stay

 
Foreningen Nydansker

Newcomers.dk

 
Projekt Newcomers er et nationalt biblioteksprojekt, som har til formål at udvikle og markedsføre bibliotekernes mangfoldighed af services overfor udenlandske vidensmigranter
SBCI - Statsbiblioteket, Bibliotekscenter for Integration

Til dig, der har en kollega med traumer

 
Pjece med korte råd til samarbejdet med en kollega/medarbejder med traumer
Cabi - bedre arbejde til flere

Perler i byggebranchen

 
Mangfoldighed i bygge- og anlægsbranchen 2010. Et øjebliksbillede tegnet af mestre, lærlinge og svende.
PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Metodehåndbog-YLVA (Yngre Lægers Videreuddannelsesaktiviteter for udenlandske læger)

 
YLVA er et 1 årigt projekt målrettet yngre udenlandske læger omfattende et undervisningsforløb i dansk sprog, kommunikation, hospitalskultur samt en mangfoldighedsmentorordning. Det overordnede formål er opkvalificering, integration og fastholdelse af de udenlandske yngre læger, samt udvikling af nye metoder hertil
Region Midtjylland, Lærdansk Århus, Sprogcenter Viborg, Århus Universitetshospital, Regionssygehuset Viborg, Inside Denmark, Lægeforeningen

Sæt gang i mentorordningen

 
Mentorordningen er et meget velegnet redskab til at introducere ledige til job – og efterfølgende fastholde dem i jobbet. Pjecen viser trin for trin hvordan ordningen bedst kan etableres.
Det tidligere SEBI - Specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats

Mentorer til udsatte ledige – en guide til jobcentre

 
20 % af jobcentrets syge og langtidsledige borgere kommer i ordinær beskæftigelse efter korte mentorforløb – dette kan gøres for 788 kr. pr. måned pr. ledig. Vi har derfor udarbejdet en guide, som viser, hvordan jobcentre etablerer deres egne mentorordninger og mentorkorps – trin for trin.
Foreningen Nydansker

Hold Fast! – Inspiration til fastholdelsesindsatser, der virker

 
Det betaler sig at tænke langsigtet, når det gælder om at fastholde de nydanske medarbejdere på arbejdspladserne rundt omkring i Danmark. Det er budskabet til landets kommuner i kataloget, der sætter fokus på en række fastholdelsesinitiativer.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Nydanskere i bevægelse – fastholdelse, avancering og nyrekruttering

 
I efteråret 2008 besøgte Foreningen Nydansker 100 små og mellemstore virksomheder i København. Formålet med besøgene var at drøfte virksomhedernes oplevelse af og erfaringer med fastholdelse og kompetenceudvikling af deres nydanske medarbejdere. I erfaringsopsamlingen kommer virksomhederne til orde, og de generelle tendenser, der viste sig på tværs af alle virksomhederne.
Foreningen Nydansker

Fastholdelse i praksis, fire filmklip

 
Foreningen Nydansker har besøgt fire virksomheder, som alle arbejder forskelligt med fastholdelse og kompetenceudvikling af deres nydanske medarbejdere. I fire filmklip kan du se, hvordan virksomhederne anvender meget forskellige tilgange og metoder til at sikre de succesfulde fastholdelsesforløb.
Foreningen Nydansker

Guide til mentorforløb

 
Mentorforløb giver bedre resultater, når mentorerne arbejder struktureret og målrettet gennem hele forløbet. Foreningen Nydansker har udviklet en guide, der giver inspiration gennem hele mentorforløbet til mentorer med begrænset samtaleerfaring.
Foreningen Nydansker

Samtaleguide til Mentorer

 
Mentorforløb giver bedre resultater, når mentorerne strukturerer samtalerne i mentorforløbet. Foreningen Nydansker har udviklet en samtaleguide til mentorer, som vedrører alle mentorforløbets faser.
Foreningen Nydansker

Tjeklisten til mentorer

 
Tjeklisten er et redskab til mentorer på danske arbejdspladser. Tjeklisten indeholder 10 gode råd samt en række centrale spørgsmål og værktøjer
Foreningen Nydansker

Den gode praktik - idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik

 
Den gode praktik beskriver nye erfaringer med sprogpraktik på virksomheder og uddannelsesinstitutioner i tilknytning til danskuddannelse til voksne udlændinge. Erfaringsopsamlingen beskriver forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktikforløb

Unge nydanskere i forsvar og politi

 
Rapporten ser på, hvorfor så forholdsvis få minoritetsunge har valgt et arbejde i forsvaret og politiet. Og skønt rapporten er fra 2002, anses flere af konklusionerne stadigvæk at være gældende i dag. Rapporten danner endvidere grundlag for to senere rapporter om unge og politi ligeledes udarbejdet af CeFU.
CeFU - Center for Ungdomsforskning