Come & Stay

Udgivet af: Foreningen Nydansker august 2012

'Come & Stay' sætter fokus på mangfoldighed som vækstpotentiale gennem udvikling af lokalt tilpassede fastholdelsestiltag, der på nye måder inddrager de lokale virksomheder, myndigheder, foreninger, organisationer og borgere, f.eks. ved brug af mentorforløb.

Se mere om Come & Stay