Copenhagen Host Program

Udgivet af: Københavns Kommune og Foreningen Nydansker juni 2013
Copenhagen Host Program er et samarbejde mellem Københavns Kommune og Foreningen Nydansker. Formålet med programmet er at gøre København til en by der er mere imødekommende og inkluderende for nyankomne borgere at bosætte sig i samt at øge fastholdelsesgraden af udenlandsk arbejdskraft i landet.

Copenhagen Host Program matcher nyankomne udlændinge med lokale frivillige værter, der taler det danske sprog og kender det lokale samfund og arbejdsmarked. Mødet mellem den nyankomne og værten skaber gensidig læring og hjælper den nyankomne med at få en god start på livet i København.

Copenhagen Host Program tilbyder nyankomne to slags værter:

  • En karrierevært der kan introducere nyankomne til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet i Danmark. Nyankomne og karriereværter matches på baggrund af fælles faglig baggrund.
  • En kulturvært der vil introducere nyankomne til Københavns kulturliv og lokalsamfundet. Nyankomne og kulturværter matches på baggrund af fælles interesser.

Alle nyankomne, der har været i Danmark i mindre end tre år og bor i København kan deltage i programmet, som er gratis for deltagerne. Den nyankomne mødes med værten 1-2 gange månedligt i en periode på seks måneder. Rekruttering af frivillige foregår b. la. Via frivilligorganisationer og i samarbejde med virksomheder. Inden det første møde tilbydes alle værter et forberedende kursus.

Matchning mellem de nytilkomne udlændinge og de frivillige værter foregår hos Foreningen Nydansker, som også foranstalter det første møde mellem de matchede. Foreningen Nydansker sender oplysningerne til hver af de matchede via mail, og den nytilkomne er derefter forpligtet til at kontakte værten inden en uge om et møde.

Samarbejdet mellem projektkoordinator og Foreningen Nydansker koordineres via løbende dialog og etablering af en projektgruppe bestående af projektkoordinator og de ansvarlige fra samarbejdsorganisationerne. Styregruppen mødes endvidere kvartalsvis.

Resultat og effekt

En evaluering viser, at Copenhagen Host Program siden aug. 2011 har matchet ca. 300 nytilkomne udlændinge med frivillige Hosts. Evalueringen viser ligeledes, at deltagelse i Copenhagen Host Program giver nytilkomne udlændinge mulighed for at få et socialt og professionelt netværk, der kan give dem adgang til arbejdsmarkedet, forbedre deres danskkundskaber, introducere dem til tilbuddene i København og forbedre deres følelse af inklusion. Programmet har derudover gennem Foreningen Nydansker opnået samarbejde med bl.a. flere store virksomheder, både omkring rekruttering af frivillige og afholdelse af arrangementer.

Brug værktøjet

Københavns Værtsprogram tager udgangspunkt i Integrationslovens § 5a:

”§ 5 a. Kommunalbestyrelsen kan med henblik på at styrke nyankomne udlændinges personlige netværk i lokalsamfundet og herigennem deres integration i det danske samfund etablere værtsordninger, hvorefter privatpersoner bosat i kommunen kan fungere som værter for nyankomne udlændinge og modtage støtte til dækning af enkeltudgifter til privatmiddage, mindre udflugter og lign., som knytter sig til deres værtsfunktion.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for, under hvilke omstændigheder der kan udbetales støtte efter stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal i så fald offentliggøre retningslinjerne.”

Projektet er forankret i Afdeling Integration og Sprog, der har integrationsansvaret for borgere omfattet af Integrationsloven i Københavns Kommune. Målgruppen af nyankomne udlændinge henvender sig derfor selv til afdelingen pga. dens serviceydelser, og konsulenterne i afdelingen kan henvise borgerne til projektet. Afdelingen har årligt en fast kontaktflade på ca. 1800 nytilkomne udlændinge. Derudover får projektet henvist borgere fra Copenhagen International Citizen Service, Work in Denmark, Første Job i Danmark, sprogskolerne i København samt forskellige foreninger såsom Expat in Denmark. Der er oprettet en hjemmeside, en Facebook-side samt en LinkedIn gruppe, så borgerne selv kan udsøge information om projektet online.

Kontakt

Københavns Kommune og Foreningen Nydansker
Kari Mørkøre-Yde