Den gode praktik - idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik

januar 2008
Den gode praktik beskriver nye erfaringer med sprogpraktik på virksomheder og uddannelsesinstitutioner i tilknytning til danskuddannelse til voksne udlændinge. Erfaringsopsamlingen beskriver forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktikforløb

Publikationen ”Den gode praktik” beskriver sprogcentrenes og virksomhedernes erfaringer med sprogpraktik i tilknytning til danskuddannelserne for voksne udlændinge.

Danskuddannelsesloven gør det muligt at kombinere danskuddannelserne med sprogpraktik på virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Denne aktivitet er blevet understøttet gennem ministeriets pulje ”Sprogpraktik”, som har ydet tilskud til sprogpraktikprojekter og til erfaringsopsamlingen ”Den gode praktik”, som beskriver forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktikforløb. Der redegøres for, hvorfor det er vigtigt med et tæt samarbejde mellem praktikplads, sprogcenter og praktikant. Det beskrives endvidere, hvordan sprogpraktikforløbet kan være med til at styrke den enkeltes motivation, progression og forberedelse frem mod næste modultest

Målgruppen er:

  • sprogcentre og jobcentre
  • undervisere, vejledere, jobguides og jobkonsulenter