Fastholdelse i praksis, fire filmklip

Udgivet af: Foreningen Nydansker januar 2009
Foreningen Nydansker har besøgt fire virksomheder, som alle arbejder forskelligt med fastholdelse og kompetenceudvikling af deres nydanske medarbejdere. I fire filmklip kan du se, hvordan virksomhederne anvender meget forskellige tilgange og metoder til at sikre de succesfulde fastholdelsesforløb.

I fire filmklip kan du se, hvordan virksomheder anvender meget forskellige tilgange og metoder til at sikre en succesfuld fastholdelse af deres nydanske medarbejdere.
 
De fire virksomheder er ISS, Siemens Flow Instruments, Dansk Textil Finish og Kirsebærhavens Plejehjem. De arbejder meget forskelligt med fastholdelse og kompetenceudvikling af deres nydanske medarbejdere og filmene giver således inspiration til en bred målgruppe. Metoderne til fastholdelse er mentorfamilier, mesterlæreuddannelse, positiv arbejdspladskultur og interne mentorordninger.
 
De fire filmklip kan inspirere projektmagere og jobcentre til at udvikle forskellige fastholdelsesinitiativer i samarbejde med virksomheder. Formålet er, at styrke virksomhedernes fastholdelsesberedskab vedrørende nydanskere, sådan at nydanskere fastholdes, avancerer og videreuddanner sig i lige så stor udstrækning som medarbejdere generelt.