Guide til mentorforløb

Udgivet af: Foreningen Nydansker oktober 2008
Mentorforløb giver bedre resultater, når mentorerne arbejder struktureret og målrettet gennem hele forløbet. Foreningen Nydansker har udviklet en guide, der giver inspiration gennem hele mentorforløbet til mentorer med begrænset samtaleerfaring.

Guiden er et hæfte, som indeholder en række råd og værktøjer til den, der skal til at tage fat på opgaven som mentor. Den henvender sig til mentorer, der har ingen eller lidt erfaring med at gennemføre samtaler, men kan også give inspiration til mere erfarne mentorer. Guiden kan hjælpe mentoren til at strukturere et samtaleforløb fra forberedelse og den første samtale til afslutning af forløbet. Den indeholder bl.a. en tjekliste med 10 gode råd og emner som:

  • Den gode mentorsamtale – trin 1-5
  • Den første samtale
  • Forventningsafstemning
  • Mål og handleplan
  • Motivation
  • Mentorhjulet mv.

Guiden kan udleveres til mentorer i forbindelse med kommuners, jobcentres, sprogcentres og andre aktørers mentorprogrammer. Guiden har særligt fokus på virksomhedsrettede mentorforløb, men kan også bruges som inspiration i andre typer mentorordninger.

Guiden kan hjælpe mentor og mentee til at afdække og holde fokus på relevante emner. Den kan derfor være med til at kvalificere og målrette et mentorforløb og styrke udbyttet for både mentee, mentor og virksomhed.