Mentorer til udsatte ledige – en guide til jobcentre

Udgivet af: Foreningen Nydansker juni 2010
20 % af jobcentrets syge og langtidsledige borgere kommer i ordinær beskæftigelse efter korte mentorforløb – dette kan gøres for 788 kr. pr. måned pr. ledig. Vi har derfor udarbejdet en guide, som viser, hvordan jobcentre etablerer deres egne mentorordninger og mentorkorps – trin for trin.

Guiden henvender sig til jobcentre og kommuner i Danmark. Den giver et bud på, hvordan jobcentre kan etablere mentorindsatser over for udsatte ledige – trin for trin. Guiden fører læseren gennem fem trin – og indeholder derudover nyttige informationer om mentorlovgivning og kontaktpersoner, samt et regneeksempler på, hvor vidt det kan betale sig at etablere en mentorordning.

  1. I guidens første trin stilles der skarpt på, hvilke målgrupper af ledige, der kan have glæde af en mentorordning.
  2. I andet trin beskriver guiden, hvordan jobcentre kan rekruttere kvalificerede mentorer og afstemme forventninger med mentorerne.
  3. I tredje trin anbefales det, at jobcentret ansætter en koordinator til mentorordningen, og guiden giver input til, hvilke opgaver og kompetencer koordinatoren kan have.
  4. I trin fire er temaet, hvordan jobcentret kan opkvalificere mentorerne.
  5. Femte trin kommer med forslag til, hvordan jobcentret matcher mentorer og mentees.

Guiden er baseret på erfaringer fra et 2-årigt projekt, som Foreningen Nydansker og Væksthuset har gennemført med støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.