Metodehåndbog-YLVA (Yngre Lægers Videreuddannelsesaktiviteter for udenlandske læger)

Udgivet af: Region Midtjylland, Lærdansk Århus, Sprogcenter Viborg, Århus Universitetshospital, Regionssygehuset Viborg, Inside Denmark, Lægeforeningen september 2010
YLVA er et 1 årigt projekt målrettet yngre udenlandske læger omfattende et undervisningsforløb i dansk sprog, kommunikation, hospitalskultur samt en mangfoldighedsmentorordning. Det overordnede formål er opkvalificering, integration og fastholdelse af de udenlandske yngre læger, samt udvikling af nye metoder hertil

Der er tale om en metodehåndbog udarbejdet på baggrund af en længere omfattende rapport. Metodehåndbogen indeholder en kort præsentation af baggrunden for projektet, indholdet i projektet (undervisning i dansk sprog, kommunikation, hospitalskultur og en mangfoldighedsmentorordning), resultater fra projektet samt en værkstøjskasse med en række metoder og anbefalinger til fremtidige undervisningsforløb for udenlandske læger.

Metodehåndbogen er først og fremmest tænkt som videndeling og videregivelse af anbefalinger baseret på de erfaringer, der er gjort i projektet. Metodehåndbogen henvender sig til parter, der er involveret i rekruttering, undervisning, videreuddannelse, integration og fastholdelse af udenlandske læger.

Håndbogen er udgivet sammen med: Region Midtjylland, Lærdansk Århus, Sprogcenter Viborg, Århus Universitetshospital, Regionssygehuset Viborg, Inside Denmark, Lægeforeningen

Kontakt

Region Midtjylland, Lærdansk Århus, Sprogcenter Viborg, Århus Universitetshospital, Regionssygehuset Viborg, Inside Denmark, Lægeforeningen