Nydanskere i bevægelse – fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Udgivet af: Foreningen Nydansker januar 2009
I efteråret 2008 besøgte Foreningen Nydansker 100 små og mellemstore virksomheder i København. Formålet med besøgene var at drøfte virksomhedernes oplevelse af og erfaringer med fastholdelse og kompetenceudvikling af deres nydanske medarbejdere. I erfaringsopsamlingen kommer virksomhederne til orde, og de generelle tendenser, der viste sig på tværs af alle virksomhederne.

Heri kan du læse om virksomhedernes kapacitet og behov, når det kommer til fastholdelse og udvikling af nydanske medarbejdere. Virksomhederne viste sig eksempelvis at være meget positive overfor mangfoldigheden og have mange gode praksiserfaringer med det at få en mangfoldig arbejdsplads til at fungere. På den anden side har virskomhederne et stort behov for viden om forskellige redskaber, offentlig støttemuligheder og finansieringen heraf.

Erfaringsopsamlingen retter sig særligt mod jobcentre og andre projektmagere, der gerne vil opnå større viden om, hvordan virksomheder oplever det at have en mangfoldig medarbejdergruppe, samt mulighederne for fastholdelse og kompetenceudvikling. I erfaringsopsamlingen er det virksomhedernes erfaringer og virksomhedernes stemme, der er i fokus.