Relationsarbejde i udsatte boligområder - Hvad får de unge ud af det?

Udgivet af: CFBU - Center for Boligsocial Udvikling februar 2014
Mange unge i udsatte boligområder får ikke en uddannelse og risikerer at havne i kriminalitet. Relationsarbejdere i udsatte boligområder skaber et positivt forhold unge, som andre aktører kan have svært ved at nå, og hjælper dem i forhold til blandt andet uddannelse og job.

I denne undersøgelse ses der nærmere på indsatser i helhedsplanerne, som hjælper unge i forhold til uddannelse og forebygger, at de unge ender i kriminalitet. Vi kalder disse indsatser for relationsindsatser, fordi det grundlæggende element i disse indsatser netop er den positive relation mellem den unge og en medarbejder. Vi vil afdække, i hvilket omfang de arbejder med de mest udsatte og kriminalitetstruede unge, og om de hjælper disse unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Desuden vil vi se på, hvad de unge selv mener, det har betydet for dem, at de har haft kontakt til denne relationsarbejder, og hvad der var afgørende for, at de valgte at tage imod hjælp fra denne person.

Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 205 unge, interviews med projektledere i 16 boligområder og individuelle interviews med 15 unge.