Samtaleguide til Mentorer

Udgivet af: Foreningen Nydansker juni 2008
Mentorforløb giver bedre resultater, når mentorerne strukturerer samtalerne i mentorforløbet. Foreningen Nydansker har udviklet en samtaleguide til mentorer, som vedrører alle mentorforløbets faser.

Mentorguiden er en guide, som hjælper mentorer til at strukturere samtalen med deres mentees. Guiden kan udleveres til mentorer i forbindelse med kommuners, jobcentres, sprogcentres og andre aktørers mentorprogrammer. Guiden har særligt fokus på virksomhedsrettede mentorforløb – og gennemgår samtaler i alle mentorforløbets faser. Guidens temaer er blandet andet, hvordan mentorer sætter rammen for samtalen og skaber et tillidsforhold til deres mentees. Den handler også om den gensidige forventningsafstemning, værdier, ønsker, samtaleemner, opstilling af målsætninger og handleplaner og afrunding af samtalen. Guiden introducerer en række samtaleværktøjer – herunder ”mentorhjulet”, som hjælper mentor og mentee til at prioritere og planlægge forløbets indsatsområder og mål.