Tjeklisten til mentorer

Udgivet af: Foreningen Nydansker juni 2008
Tjeklisten er et redskab til mentorer på danske arbejdspladser. Tjeklisten indeholder 10 gode råd samt en række centrale spørgsmål og værktøjer

Tjeklisten er et redskab til mentorer på danske arbejdspladser. Den er særligt rettet mod mentorer, der skal hjælpe en ny kollega til at finde sig til rette på arbejdspladsen – også kolleger med en anden kulturel baggrund end dansk. Den kan dog også bruges til introduktion og fastholdelse på uddannelsesinstitutioner.
Tjeklisten består af 10 gode råd, som er uddybet med beskrivelser, konkrete værktøjer og en række spørgsmål til arbejdspladsen og den enkelte mentor. Det er muligt både at bruge de 10 råd som en overordnet rettesnor, eller at dykke længere ned i de enkelte råd og få inspiration og konkret hjælp til at arbejde med de enkelte led i mentorforholdet.

Tjeklisten kan bruges af den enkelte mentor og arbejdsplads og skal være med til at kvalificere mentorrelationen og øge udbyttet for både mentor, mentee og arbejdsplads. Den kan anvendes, når der igangsættes en mentorordning (støttet eller ustøttet) i forbindelse med støttet eller ordinær ansættelse, praktik, uddannelse mv. Målet er, at tjeklisten understøtter et bedre introduktionsforløb, som kan føre til ansættelse/fastholdelse på den pågældende arbejdsplads eller uddannelsesinstitution.