Unge nydanskere i forsvar og politi

Udgivet af: CeFU - Center for Ungdomsforskning januar 2002
Rapporten ser på, hvorfor så forholdsvis få minoritetsunge har valgt et arbejde i forsvaret og politiet. Og skønt rapporten er fra 2002, anses flere af konklusionerne stadigvæk at være gældende i dag. Rapporten danner endvidere grundlag for to senere rapporter om unge og politi ligeledes udarbejdet af CeFU.

Rapporten påpeger, at de unge i høj grad synes, at forsvaret og politiet står for og udstråler noget ensidigt dansk. De unge oplever ofte et direkte konfliktfyldt forhold mellem dem selv som etnisk minoritet og forsvaret og politiet. Når de unge vælger at gå ind i forsvaret sker det oftest pga. det sociale fællesskab. I forsvaret skabes mulighed for et sammenhold og venskab mellem unge med mange forskellige etniciteter. I forsvaret bliver de etniske og synlige forskelle efterhånden nedtonede til fordel for det sociale fællesskab.

Det er en af analysens væsentligste konklusioner, at når man først kommer til at arbejde sammen og lære hinanden at kende, så opstår der kammeratskaber og solidaritet, som overvinder de etniske skel. For at rekruttere flere med minoritetsbaggrund til forsvaret og politiet anbefales det, at man understreger, at der findes mange udfordringer, uddannelses- og karrieremuligheder i forsvaret og politiet. Desuden er det vigtigt at inddrage forældrene og indvandrermiljøerne i rekrutteringsbestræbelserne. Både familierne og deres sociale miljøer har afgørende betydning for til- og fravalget af forsvaret og politiet, hvorimod brede hvervekampagner i medierne ikke ser ud til at have nogen nævneværdig effekt.