Fastholdelse

 

Unge nydanskere i forsvar og politi

 
Rapporten ser på, hvorfor så forholdsvis få minoritetsunge har valgt et arbejde i forsvaret og politiet. Og skønt rapporten er fra 2002, anses flere af konklusionerne stadigvæk at være gældende i dag. Rapporten danner endvidere grundlag for to senere rapporter om unge og politi ligeledes udarbejdet af CeFU.
CeFU - Center for Ungdomsforskning