Virksomheders sociale engagement

SFI har siden 1998 årligt gennemført kortlægninger af danske virksomheders sociale engagement. Kortlægningen består af spørgeskemaundersøgelser, hvert andet år til repræsentanter fra virksomheder, og hvert andet år til lønmodtagere. Denne 16. udgave af årbogen har fokus på virksomhedernes konkrete indsatser og holdninger til virksomheders sociale engagement.

SFI's årbøger om virksomheders sociale engagement følger udviklingen i virksomhedernes konkrete indsatser og holdninger til det sociale engagement. Det sociale engagement defineres i årbøgerne som virksomhedernes konkrete handlinger, der medvirker til at forebygge og afhjælpe, at personer mister tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Data stammer fra en spørgeskemaundersøgelse blandt 2.325 virksomheder.

Årets måling viser, at virksomheder et stykke hen ad vejen indretter deres adfærd efter lovgivningen på området. Hvis lovgivningen skal have betydning, kræver det, at virksomhederne har kendskab til lovgivningen og dermed til de muligheder for støtte til virksomheder og personer, der findes. Det giver fx jobcentrene en central rolle som både informationscentral, jobformidler og støtteyder. Analysen viser, at det kniber for jobcentrene at leve op til dette, og især angiver de små private virksomheder at blive overset af jobcentrene. Da det samtidig ser ud til, at der er et uudnyttet potentiale for socialt engagement hos de små virksomheder, kan dette resultat være nyttig viden, når jobcentre fx skal prioritere deres indsatser over for virksomheder.

Læs også
Copenhagen Host Program 06.10.2014
Perler i byggebranchen 23.03.2015
Come & Stay 14.08.2013