BestPraxis 2

september 2012
BestPraxis er et inspirationskatalog, der giver et bud på bedste praksis inden for etnisk erhvervsfremme. 2. udgave bygger videre på 1. udgaves råd og guidelines til, hvordan du kan gribe vejledningen af nydanske iværksættere og virksomhedsejere an.

BestPraxis skal klæde erhvervsvejledere på til at give nydanske iværksættere et boost med nye initiativer og metoder i bagagen.

Magasinet indeholder netop konkrete metoder og redskaber til at vejlede nydanske iværksættere og tæller blandt andet:

  • Mentorordninger
  • Eksportnetværk
  • Iværksætterforløb for unge
  • Samarbejde med banker
  • Rollemodeller


Derudover sætter magasinet specielt fokus på vejledning af målgrupperne:

  • Engelsktalende
  • Kvinder
  • Unge

Magasinet bygger på interviews med vejledere, iværksættercases og konkrete eksempler.

Håbet er at gøre andre vejledere mere bevidste om deres betydning for nydanske iværksættere og virksomhedsejeres overlevelse og succes, samt at de gode eksempler, personlige fortællinger og billeder må inspirere til forbedring og udvikling af vejledningspraksis rundt i hele landet.

Du finder også 1. udgave af BestPraxis i linket.