Etablering af et center for erhvervsfremme blandt indvandrere og efterkommere

marts 2009
Undersøgelsesrapporten indeholder kvalitativ og kvantitativ dokumentation for at etablere et center for Etnisk Erhvervsfremme, som COWI A/S har gennemført for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration samt Erhvervs- og Byggestyrelsen

Undersøgelsen henvender sig til beslutningstagere og ledere inden for integration, beskæftigelse og erhverv, der har behov dokumentation – herunder danske og internationale erfaringer - der underbygger behovet for etnisk erhvervsfremme i Danmark.

Helt konkret belyser undersøgelsen, hvad behovet er for en særlig indsats på området, hvorledes et center kan støtte vidensudvikling og fremme vejledningsindsatsen for nydanske iværksættere og virksomheder med nydanske ejere, og hvilke opgaver centret skal have, målgrupper for centrets arbejde og organiseringen af centret.

Undersøgelsen er sat i værk af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration samt Erhvervs- og Byggestyrelsen, som følge af at det i Regeringsgrundlaget - Mulighedernes samfund, fra 2007 - fremgår, at: "Regeringen vil oprette et center for etnisk erhvervsfremme.”