Guide til vejledning af engelsktalende iværksættere

Udgivet af: Etnisk Erhvervsfremme december 2012
Guide til, hvordan du hjælper engelsktalende iværksættere godt i gang i Danmark.

Bliv bl.a. klogere på:

  • Hvordan du bedst muligt kan vejlede målgruppen
  • Hvordan du bruger rollemodeller og mentorordninger
  • Hvordan du kan afholde kurser, arrangementer og priskonkurrencer for målgruppen
  • Hvordan du kan samarbejde med andre organisationer
  • Hvordan du kan markedsføre dine tiltag over for målgruppen


Hvorfor gå i gang med denne målgruppe?

  • Engelsktalende potentielle iværksættere er ofte ressourcestærke personer med masser af viden og erfaring, som kan omsættes til praktiske iværksætterprojekter. Målgruppen af engelsktalende iværksættere tæller typisk medfølgende ægtefæller, internationale studerende og forskere samt familiesammenførte
  • Erfaringerne fra hjemlandet skaber unikke virksomheder, som Danmark og danske virksomheder kan få gavn af
  • Iværksætterne er ofte højtuddannede, hvilket bringer anderledes viden og erfaring til Danmark
  • Iværksætterne kan bruge deres kulturelle og professionelle baggrund som en konkurrencefordel i forhold til andre iværksættere og virksomheder
  • Udenlandsk arbejdskraft fastholdes i Danmark, når f.eks. de medfølgende ægtefæller finder beskæftigelse ved at starte virksomhed