Iværksættere med udenlandsk baggrund

Udgivet af: Erhvervs- og Byggestyrelsen juni 2009
Publikationen indeholder individuelle fortællinger, hvor syv iværksættere fortæller om deres erfaringer og overvejelser undervejs i forløbet mod at blive selvstændig. Den indeholder også statistisk materiale og kvantitative oversigter.

Publikationen henvender sig til erhvervsvejledere, beskæftigelses- og integrationsmedarbejdere, der ønsker at få statistik og inspiration til at fremme etablering, overlevelse og vækst for målgruppen af nydanske iværksættere og virksomhedsejere.

Den beskriver syv etniske iværksættere, deres historie og erfaringer. Særligt giver den indblik i de ressourcer og barrierer, som er vigtige for en god vejleder at være opmærksom på.  Endvidere får man også adgang til relevant statistisk materiale, der underbygger, hvorfor uddannelse og vejledning af iværksættere er vigtig.

Materialet rummer også oversigter over: Nye iværksættere regionalt fordelt, hvordan ser en typisk iværksætter ud, iværksættere med forskellige nationale baggrunde, iværksætteres udvikling fra 1999 og fem år frem og branchefordeling 2005.

Kontakt

Erhvervs- og Byggestyrelsen