Iværksætteri i udsatte boligområder

Udgivet af: SLIB. Segregering, Lokal Integration og Beskæftigelse oktober 2010
Rapporten giver en beskrivelse af iværksætteriindsatsen i Mjølnerparken (Nørrebro), Vollsmose (Odense), Tåstrupgård (Høje Tåstrup) og Urban (Århus) med særligt henblik på den kommunale indsats.

Rapporten fremsætter nogle anbefalinger til, hvad der kan gøres for at styrke iværksættermiljøerne, samarbejdet mellem de kommunale myndigheder og (potentielle) iværksættere, og hvad der kan gøres for at balancere mellem beskæftigelsespolitik og erhvervspolitik.

Rapporten konkluderer, at kommunernes iværksætterpolitik skal afstemmes efter områdernes socioøkonomiske og demografiske profil og karakteren af social kapital. Endvidere skal man være opmærksom på, at man ved at tilskynde indvandrere til at stifte egen virksomhed samtidig øger muligheden for at flere går konkurs. Den vigtigste overordnede anbefaling er, at der skabes et smidigt og effektivt faciliterende mellemled mellem det offentlige og (potentielle) etniske entreprenører, der har et grundigt kendskab til iværksættermiljøet og nyder tilstrækkelig med tillid i relevante kredse.

Kontakt

SLIB. Segregering, Lokal Integration og Beskæftigelse