Iværksætterindeks for nydanskere 2012

oktober 2012
Iværksætterindekset stiller skarpt på en lang række kendetegn for nydanske iværksættervirksomheder. Der er fokus på de nydanske virksomheders branchevalg, jobskabelse, overlevelse og vækst samt på iværksætterens etnicitet, køn, alder og uddannelsesniveau.

Publikationen tegner et statistisk portræt af de nydanske iværksættere. Det sker med afsæt i nationale samt internationale undersøgelser og tal fra Danmarks Statistik og Etnisk Erhvervsfremmes egne registreringer. 

Statistikkerne bliver krydret med en række cases med forskellige temaer, der relaterer sig til vejledernes og iværksætternes virkelighed.

Publikationen henvender sig alle, der arbejder med nydanske iværksættere, og som gerne vil blive klogere på iværksætternes typiske kendetegn og erhvervsmønstre. Håbet er, at forståelsen for iværksætterne vil gøre vejledningen af dem mere målrettet.

Slå op i indekset og bliv klogere på de nydanske iværksættere og deres baggrund.