Kvindelige iværksættere med anden etnisk baggrund

april 2006 udløbet
Undersøgelsen opsamler og formidler viden om nydanske iværksætterkvinder, deres potentiale og barrierer – og hvordan vi vejleder dem bedst muligt

Undersøgelsen bygger på interviews med 25 kvindelige iværksættere og 10 repræsentanter fra forskellige vejledningsorganer. Den giver vejledere, integrationsmedarbejdere, jobkonsulenter mfl. viden om, hvilke særlige vejledningsbehov kvinderne kan have, og hvilke ressourcer kvinderne kan trække på, når de ønsker at udvikle deres egen virksomhed.

For eksempel fremhæves vejledningstilbud om mentorordning og opsøgende virksomhed til iværksættere som gode ideer. Kvinderne har særlige behov for erhvervsnetværk og initiativer, der skaber relationer og åbner dørene til danske erhvervssammenhænge, brancherelateret sparring og nye kontakter.

I undersøgelsen afdækkes det også, at kvinderne er innovative i valg af branche og udvikling af forretningside. De bryder hermed med den gængse forestilling om, at etniske iværksætter kun starter indenfor traditionelle etniske iværksætterbrancher, eller at man som etnisk iværksætter kun konkurrerer på pris. Som for mange andre iværksættere er det karakteristisk, at kvinderne har måttet lære tingene på den hårde måde og har begået fejltagelser pga. manglende viden og erfaring.

Undersøgelsen viser dog også, at rådgivning og vejledning giver større viden, og dermed mindre tendens til at begå fejl.  Endvidere betyder familien meget, når en kvinde ønsker at starte op som iværksætter. Har man i familien accepteret ideen om iværksætteri, er der 110 % opbakning. Det ser ud til, at iværksættergenet i familien føres videre.