Målgruppeundersøgelse for Etnisk Erhvervsfremme

januar 2011
Rapporten giver dig et indblik i vækstpotentialet og mangfoldigheden blandt nydanske iværksættere. Den fokuserer på udviklingen af erhvervsfremmeinitiativer rettet mod nydanske iværksættere og konkluderer, at nydanskere har et uudnyttet potentiale i forhold til iværksætteri.

I følge undersøgelsen er det blandt andet vigtigt, at du som vejleder kan tilpasse vejledningen og dine tilbud i forhold til, hvilket kompetenceniveau den enkelte iværksætter er på, og hvor bredt et netværk han eller hun har med både nydanskere og etnisk danskere.

Ved at blive inspireret af undersøgelsen kan du som vejleder, konsulent eller lignende medvirke til, at nogle nydanskere udnytter deres etnicitet som en konkurrencefordel til at skabe internationale virksomheder. Du kan også fungere som brobygger for nydanskere, der ikke har et integreret netværk til det danske erhvervsliv og samfund.   

Undersøgelsen bygger på desk research og en kvalitativ undersøgelse.