Nydanske kvinder som iværksættere

Udgivet af: Vejle Erhvervsudvikling april 2012
Fokus er i kvindeprojektet sat på en primært erhvervspædagogisk indsats over for gruppen af nydanske kvinder, herunder ledige, uddannelsessøgende, og iværksættere, som er i gang med at starte eller som for nylig har startet egen virksomhed. Det er lykkedes at mobilisere en række nydanske etniske kvinders urealiserede forretningstalent og vilje til at starte egen virksomhed

Projektet bygger oven på VEU’s systematiske arbejde med etnisk iværksætteri siden 2005.

Fokus i kvindeprojektet var en primært erhvervspædagogisk indsats over for gruppen af nydanske kvinder, herunder ledige, uddannelsessøgende, og iværksættere, som netop er i gang med at starte eller som for nylig har startet egen virksomhed. Hensigten er at påvirke og støtte deres mind-set i retning af selvstændighed. Erhvervskonsulent på indsatsområdet ’etniske iværksættere’ – Muhsin Türkyilmaz – har som projektleder haft det praktiske ansvar for alle aktiviteter gennem årene.

Projektets målgrupper har i projektets løbetid været:

  • 55 kvinder (skønnet) i Vejle og ca. 50 kvinder i Fredericia (skønnet) deltaget i foreningsbaserede informationsmøder i miljøerne. Disse møder har i Vejle fungeret som en væsentlig rekrutteringsbasis 
  • 35-40 kvinder (skønnet) deltaget i VEU’s alment oplysende arrangementer, bl.a. om markedsføring
  • 44 kvinder deltaget i kurser om erhvervskulturelle forhold, heraf 19 unge
  • 57 kvinder deltaget kompetenceafklarende forløb, heraf ovennævnte 19 unge
  • 33 kvinder udarbejdet forretningsplaner, inklusive 16 unge, som dog alene har udarbejdet mini-forretningsplaner som erhvervspædagogisk øvelse
  • 17 kvinder deltaget i en iværksætter-camp på et konferencecenter i professionelle omgivelser
  • 9 kvinder startet egen virksomhed (8 i 2011 og 1 i 2012)
  • 13 kvinder modtaget vedvarende coaching med henblik på udvikling af eksisterende virksomhed
  • 11 kvinder deltaget i delprojektet ’Vejle Rideskole’, som indføring i det almene foreningsliv.

Kontakt

Vejle Erhvervsudvikling
Erhvervschef Michael Jul-Nørup Pedersen og Erhvervskonsulent Muhsin Türkyilmaz