Projekt Mind Your Own Business

Udgivet af: Als Research maj 2014
I Mind Your Own Business skabes der mikrovirksomheder i et samarbejde mellem 11-18-årige drenge med etnisk minoritetsbaggrund fra udsatte boligområder, mentorer fra erhvervslivet, frivillige og med støtte fra drengenes skoler og klubber. Projektet er oprettet af Dansk Flygtningehjælp, og finansieret af Trygfonden. Denne rapport er en evaluering af dette projekt.

Rapporten indeholder evalueringsresultaterne fra projektet Mind Your Own Business i perioden oktober 2012 til maj 2014, og er udført for Dansk Flygtningehjælp. Formålet med evalueringen var at undersøge effekterne af indsatsen, hvorvidt projektet levede op til sine målsætninger i relation til drengenes udbytte af projektet, samt udgøre et direkte input til projektets næste fase. Evalueringens datagrundlag rummer interview og deltagerobservationer gennemført i Mind Your Own Business’ opstartsfase i november 2012, interview og deltagerobservation fra den afsluttende fase i maj 2013 samt interview efter forløbets afslutning i foråret 2014. I evalueringsrapporten vurderes det, at Mind Your Own Business er et veldrevet projekt, hvis særlige tilgang til arbejdet med de unge har bevist sin styrke og relevans. Som den største effekt af projektet for deltagerne, peges der på styrkelsen af selvværd og tro på egne evner og ressourcer, som tydeligvis har været en effekt af arbejdet med virksomhedsprojekterne og succesoplevelsen ved at lykkes med processen.